Nema više doznaka za bolovanje: Koje promene uvodi novi Zakon o zdravstvenom osiguranju? – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Nema više doznaka za bolovanje: Koje promene uvodi novi Zakon o zdravstvenom osiguranju?

Šta donosi novi Zakon o zdravstvenom osiguranju koji bi Srbija trebalo da dobije sredinom godine, odnosno 1. juna?

Trudnice će zbog sprečenosti da rade ostvariti pravo na naknadu bez obzira na to da li su im uplaćeni doprinosi, a pacijenti više neće morati da dostavljaju potvrdu o bolovanju poslodavcu, već će to umesto njih, elektronskim putem raditi izabrani lekar. Dakle, nećete više morati po doznake u dom zdravlja.

Ako novi zakon bude usvojen, obračun naknada zarada ne bi više trebalo da radi poslodavac, već će to raditi Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) koji sada samo kontroliše proces.

Ako bude usvojen Nacrt novog zakona, trudnice će ostvarivati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez obzira na to da li im je poslodavac uplatio doprinose ili ne, piše Blic.

“Predloženo je da osiguranice u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez obzira na to da li je uplaćen dospeli doprinos, dakle i pravo na naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad, a što nije slučaj prema važećem rešenju”, navodi se u obrazloženju.

Prema trenutno važećem rešenju, kada nisu uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje, trudnica, u skladu sa posebnim zakonom, može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu i prava na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite.

U Zakonu bi trebalo da bude izmenjen i član 17, koji se odnosi na potvrde o bolovanju. Predlog je da osiguranik, odnosno član njegove porodice, ne dostavlja potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad poslodavcu, već će tu informaciju elektronskim putem dostavljati izabrani lekar poslodavcu.

“Članom 17. Nacrta predlaže se brisanje određenih odredaba u Zakonu o radu, a kojom je bila propisana dužnost zaposlenog da poslodavcu dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad u roku od tri dana, s obzirom na to da se ovim nacrtom predlažu nova rešenja baš u pogledu te obaveze zaposlenog. Sada će umesto njega, a uz njegovu saglasnost, informaciju o privremenoj sprečenosti za rad, poslodavcu elektronskim putem će dostavljati izabrani lekar”, stoji u Nacrtu novog zakona.

Takođe, poslodavac više neće obračunavati naknade zarade, već će to radi Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), koji je do sada vršio kontrolu obračuna, na osnovu podataka o uplaćenim porezima i doprinosima za tog osiguranika, a koje dobija službenim putem od Poreske uprave.

“Taj obračun, kao i samu naknadu zarade, kako je predloženo, Republički fond za zdravstveno osiguranje dostavlja, odnosno uplaćuje poslodavcu u kraćem roku (15 dana), u odnosu na važeće rešenje (30 dana). Na taj način izbegnuto je dvostruko vršenje obračuna naknade zarade i čitav postupak je pojednostavljen”, ističe se u obrazloženju predloženih rešenja za novi Nacrt Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo zdravlja analiziraće sve sugestije učesnika i sačiniti izveštaj u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave. Novi Zakon stupio bi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivao bi se od 1. juna 2021. godine. Postojeći Zakon o zdravstvenom osiguranju primenjuje se od 11. aprila 2019. godine.

U javnoj raspravi koja traje do 28. februara mogu da učestvuju predstavnici državnih organa, javnih službi, predstavnici zdravstvenih ustanova, stručna javnost, udruženja i drugi zainteresovani građani.

Tags
Back to top button