Vlada Srbije usvojila Program ekonomskih reformi do 2023. godine – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Vlada Srbije usvojila Program ekonomskih reformi do 2023. godine

Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Program ekonomskih reformi za period od 2021. do 2023. godine i više predloga zakona koji će unaprediti saradnju Srbije sa Severnom Makedonijom, Evropskom unijom i Meksikom.

Kako je saopšteno iz Vladee, usvojen je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Severne Makedonije, o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, kojom će biti unapređena saradnja dve susedne države u ovoj oblasti.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o statusu između Srbije i Evropske unije o akcijama koje u Srbiji sprovodi Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu.

“Usvajanjem ovog zakona uspostaviće se pravni okvir koji će na sveobuhvatan način urediti sve aspekte koordinacije potrebne za sprovođenje akcija Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu koje se mogu odvijati na teritoriji Srbije, i predstavljaće osnovu za donošenje operativnih dokumenata o zajedničkoj sradnji”, navodi se u saopštenju.

Članovi vlade usvojili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o prosvetnoj, kulturnoj i sportskoj saradnji između Vlade Srbije i Vlade Sjedinjenih Meksičkih Država, čime se stvara novi pravni okvir za realizaciju bilateralne saradnje na savremen način, s obzirom na to da je prethodni ugovor o kulturnoj razmeni sa Meksikom potpisan 1960. godine.

U cilju priprema za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora država članica Evropske unije, Vlada Srbije je na sednici usvojila Program ekonomskih reformi za period od 2021. do 2023. godine, kao država kandidat za prijem u članstvo u EU.

U okviru Programa, prioritetne strukturne reforme odnosiće se na: tržišta energije i transporta, poljoprivredu, industriju i usluge, poslovni ambijent i borbu protiv sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije i digitalnu transformaciju, reforme u oblasti ekonomskih integracija, obrazovanje i veštine, zapošljavanje i tržište rada, kao i zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Na sednici je usvojena i Uredba o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2021. godinu, za čiju realizaciju je obezbeđeno 70 miliona dinara.

“Na ovaj način država želi da podstakne građane, a posebno mlade da razmišljaju na preduzetnički način, kao i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju je objavljeno i da je Vlada izdvojila 100 miliona dinara za realizaciju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2021. godinu, koja će biti upotrebljena na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i za direktnu podršku realizaciji njihovih preduzetničkih ideja.

Tags
Back to top button