Dolly Predović za Bankar.rs: Česte promene poslovnog okruženja iziskuju doživotno učenje – Bankar.rs
INTERVJUISLIDERSVE VESTI

Dolly Predović za Bankar.rs: Česte promene poslovnog okruženja iziskuju doživotno učenje

Dolly Predović, osnivač i direktor Career Paths Hrvatska, koja će biti jedan od moderatora na predstojećoj onlajn konferenciji Career Paths Connects 2021 Jugositočna Evropa koji će se održati 30. januara (https://careerpaths.holistic-digital.com/career-paths-connects-srb/ ), u intervjuu za Bankar.rs govori o aktuelnom stanju na tržištu rada, kao i na koji način i studenti i radnici mogu da se prilagode novonastalim okolnostima izazvanim pandemijom, te uspešno nastave svoj poslovni put.

Iako Career Paths Croatia pomaže prvenstveno studentima da na najbolji način razviju svoj karijerni put, Predović ističe da rade i sa već formiranim radnicima koji bi da napreduju u karijeri ili pak da je potpuno promene.

– Veliku pažnju u radu poklanjamo doživotnom učenju, jer danas, u vremenu česte promene poslovnog okruženja, edukacija je nešto što je od esencijalne važnosti u samom procesu rada sa našim klijentima i ujedno prvi kanal koji koristimo u radu sa njima. Mnogo više nego visoko obrazovanje, mi danas govorimo o “further education”, dakle o edukaciji koja je kontinuirana, a sve sa ciljem kako bi se, kod onih koji žele da promene posao, povećao i poboljšao nivo veština, u odnosu na one koje već poseduju i na taj način otvorila vrata novih poslovnih mogućnosti.

Drugi kanal pomoći, onima koji su u potrazi za poslom, sprovodi se putem kompanije koja je deo naše grupacije a reč je o platformi JOBiri, inovativnom digitalnom karijernom konsultantu koji danas, pored Italije, postoji u engeskom I portugalskom govornom podrucju kai I u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Reč je o platformi koja nudi široku lepezu sjajnih usluga za sve one koji već rade ili traže posao- od toga kako da pristupe potrazi za poslom, do izrade biografije, digitalnih edukacija za pripremu intervjua za posao, izrade pisma namjera, kvalitetnog i promišljenog pojavljivanja na Linkedinu, efikasnog korišćenja svih neophodnih instrumenata tokom potrage za poslom ili prilikom promjene poslovnog okruženja.

Dakle, s jedne strane imamo edukaciju koja pomaže u povećanju i poboljšanju kompentencija, s druge strane edukaciju kao instrument za karijerno savjetovanje koji će dati neophodna znanja tokom traženja posla, na tržištu rada.

Iz vašeg iskustva, koliko su ljudi spremni da se odluče na promenu karijere, a koliko su s druge strane studenti ambiciozni?

– Čini mi se da je ta spremnost neophodna i da više nije pitanje da li su spremni ili ne. Poslovna realnost je takva da traži fleksibilnost. Promena i jeste realnost današnjeg tržišta rada, pa je i sama promena poslovnog okruženja mnogo prihvatljivija nego ranije. Biti deo današnjeg poslovnog sveta, podrazumeva I svesnost da se prihvate I da se prilagodimo svim mogućnostima koje nudi današnje tržište rada.

Upravo tu se nameće značaj platforme kao što je gorepomenuta Jobiri. Tržište rada je izuzetno dinamično i zato ova platforma beleži konstantan rast korisnika jer mnoge kompanije, za potrebe svojih sadašnjih i budućih zaposlenih, koriste prednosti Jobirija.

Rado bih reč ambicioznost zamenila rečju radoznalost. Ova radoznalost kod studenata zavisi od mnogo faktora- njihovog obrazovnog puta, edukatora koji su učestvovali u prenošenju različitih znanja i koje su sreli tokom svog puta, kako formalnog tako i neformalnog. Važnu ulogu ima porodično okruženje I iskustva stečena u tom okviru, kao i modeli učenja u formalno-obrazovnom sistemu koje su iskusili. Dakle, ne zavisi samo od njih, naprotiv, mišljenja sam da se samo jedan mali deo tiče njihovih ličnih karakteristika.

Sedište kompanije vam je u Italiji, te nam recite iz svog iskustva koliko se uslovi razlikuju u toj zemlji i Hrvatskoj, gde se lakše napreduje i koji su razlozi za to?

– Nove generacije, u različitim zemljama, su sve više povezane i sve više liče jedni na druge. Važan aspekat života mladih je sistem obrazovanja. Sigurno da se javni sistem obrazovanja, kako u Italiji tako i u Hrvatskoj nije previše menjao u poslednjih 50 godina, na nivou komunikacijskih modela i načina učenja od strane studenata.

Postoje drugi sistemi koji umjesto da favorizuju prenos znanja,prednost daju korišćenju informacija za efikasnije postizanje ciljeva. Kako u Italiji, tako i u Hrvatskoj, ovakav način učenja je oslonjen na dobru volju nastavnika, nije deo zvaničnih obrazovnih programa i tu su jako slični. Ono što menja stvari su upravo iskustva stečena i van formalnog obrazovanja.

Vaša konferencija se ove godine održava on-lajn, a zbog situacije izazvane koronavirusom gotovo sve kompanije i države su se takođe prebacile na taj vid skupova. Koliko će aktuelna situacija ubuduće generalno uticati na promenu funkcionisanja kada su u pitanju masovni skupovi?

– Digitalna stvarnost će integrisati mnoge stvari, ali se iskreno nadam da će vrlo brzo biti događaja, naročito u sferi obrazovanja jer nam je ova kriza, možda više nego ijedna prije, upravo stavila u fokus značaj obrazovanja i nauke. Verujem da ličnu ljudsku interakciju, bez obzira na sve prednosti digitalnog iskustva, ništa ne može zameniti.

Takođe s tim u vezi, jesu li možda već uočene promene planova i kod studenata, u smislu preorijentacije na neku drugu vrstu karijere od planirane?

– Trenutno se ne primećuju značajne promene u tom segmentu. Ipak, obrazovanje je dugoročna i najbolja investicija, koja svoju vrednost nalazi tokom čitavog života i ne odnosi se gotovo nikad na kratak rok.

(Bankar.rs)

Tags
Back to top button