Menadžeri sada masovno menjaju niše poslovanja i sve se vrti oko radnika – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Menadžeri sada masovno menjaju niše poslovanja i sve se vrti oko radnika

Zbog do sada nezapamćenih poremećaja koje je donela pandemija virusa korona, 61 odsto rukovodilaca u kompanijama sada se koncentriše na transformaciju poslovanja, što je dvostruko više nego u periodu pre pandemije, pokazuje istraživanje Dilojta.

Zbog do sada nezapamćenih poremećaja koje je izazvala pandemija kovid 19, kompanije uvode radikalno nove načine rada i poslovanja, što u fokus stavlja pitanja u oblasti ljudskih resursa.

Rukovodioci su fokusirani na restrukturiranje poslovanja kroz optimizaciju ljudskih resursa i osmišljavanje rada koje se bazira na snagama i prednostima zaposlenih, prenosi Blic.

Kompanije menjaju svoje strategije: više ne razvijaju planove za poznate scenarije, već pripremaju strategije u čijem su fokusu ljudi, a koje kompanijama omogućuju bolje prilagođavanje trenutnim okolnostima.

U istraživanju je učestvovalo više od 3.600 rukovodilaca u 96 zemalja, a Dilojtov izveštaj o globalnim trendovima u oblasti ljudskih resursa za 2021. godinu obuhvatio je odgovore više od 1.200 rukovodilaca i članova upravnih odbora i drugih rukovodećih funkcija.

Da bi se efektivno suočili sa nekoliko mogućih budućih scenarija i neizvesnih događaja, sagledavanje pitanja zaposlenih u realnom vremenu postaje sve važnije.

Međutim, najvažniji faktor u pripremi te spremnosti jeste oslobađanje potencijala zaposlenih fokusiranjem na njihove veštine i sposobnosti. Skoro tri četvrtine (72 odsto) rukovodilaca navelo je “sposobnost ljudi da se prilagode, prekvalifikuju i preuzmu nove uloge” kao prioritet za bolje snalaženje u budućim poremećajima.

Medutim, samo 17 odsto ovih rukovodilaca izjavilo je da je njihova organizacija “vrlo spremna” da se prilagodi i prekvalifikuje zaposlene da preuzmu nove uloge, što ukazuje na značajan jaz između prioriteta rukovodilaca i načina na koji njihove organizacije podržavaju razvoj zaposlenih.

“Pitanja ljudskih resursa više nisu ograničena samo na sektor za ljudske resurse. Kada se suoče sa poremećajima, kompanije napreduju ili propadaju zbog sposobnosti zaposlenih kao što su saradnja, kreativnost, rasuđivanje i fleksibilnost. Jasno je da su pitanja zaposlenih i ljudi uopšte glavni prioriteti za izvršne direktore i rukovodioce upravnih tela”, kaže rukovodilac u sektoru za konsalting Ivan Stefanović.

Tokom pandemije, kompanije su iskoristile timske strukture kako bi osigurale veću prilagodljivost, što im omogućava da lakše prebrode nepredvidivu godinu.

Lideri sve više prepoznaju vrednost “supertimova”, odnosno kombinaciju ljudi i tehnologije, stvorenih da iskoriste njihove komplementarne sposobnosti i ostvare ciljeve brzinom i u razmerama koje inače ne bi bile moguće.

U ovogodišnjoj anketi rukovodioci su konstatovali da nije neophodno odlučivati o upotrebi tehnologije ili angažovanju ljudi, već o njihovom partnerstvu.

Tri najvažnija faktora za transformaciju poslovanja bili su organizaciona kultura (45 odsto), sposobnost radne snage (41 odsto) i tehnologija (35 odsto), koji moraju zajedno da rade kako bi organizacija sastavila efektivne supertimove.

Kako je navedeno u saopštenju, u budućnosti će napredovati rukovodioci koji se holistički posvete ljudima i uspostave sistem donošenja poslovnih odluka na osnovu ljudskih potencijala.

Tags
Back to top button