Uniqa imala jedan od najboljih kvartala u istoriji i značajno poboljšala finansijski rezultat – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJEOSIGURANJESVE VESTI

Uniqa imala jedan od najboljih kvartala u istoriji i značajno poboljšala finansijski rezultat

Austrijska osiguravajuća grupacija UNIQA ostvarila je snažan rast i sa 124,9 miliona evra gotovo udvostučila svoj devetomesečni finansijski rezultat u odnosu na treće tromesečje 2019. godine, uprkos tome što je kompanija od januara do septembra morala da isplati “više od 70 miliona evra dodatnih osiguranja zbog prekida poslovanja i otkazanih događaja usled pandemije COVID- 19 “.

Kombinovani racio ostao je stabilan na 95,9%, dok dobit pre oprezivanja iznosi 214 miliona evra (pad od -0,4% na isti period 2019): “Iznos od 159 miliona evra dobiti pre oporezivanja (EBT) ostvaren je samo tokom tri meseca – od jula do septembra, čineći ovaj kvartal jednim od najuspešnijih u istoriji kompanije”.

Bruto premija ostala je gotovo na nivou trećeg kvartala 2019: 4,09 milijardi evra, sapadom od -0,1% u odnosu na isti period prošle godine.

Prema vrstama osiguranja, premije u imovinskom osiguranju i osiguranju od nezgoda porasle su za 1% na 2,22 milijarde evra, dok su u zdravstvenom osiguranju porasle za 3,2% na 882,8 miliona evra. U životnim osiguranjima, iznos premije smanjen je za ukupno 5,3% na 983,8 miliona evra.

U drugim međunarodnim filijalama izvan Austrije, premija je umanjena za 3,9% u odnosu na isti period prošle godine na 1,12 milijarde evra, doprinoseći sa 27,6% ukupnoj premiji Grupe. Na austrijskom tržištu, bruto premija porasla je u odnosu naprošlu godinu za 1,1% odnosno na 2,93 milijarde evra.

Tags
Back to top button