SHUAA najvaila partnerstvo sa Arton Capital – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJESVE VESTI

SHUAA najvaila partnerstvo sa Arton Capital

Kompanija SHUAA Capital psc (DFM: SHUAA), vodeća platforma za upravljanje imovinom i investiciono bankarstvo u ovom regionu, najavila je novo partnerstvo sa Arton Capital, globalnom ekspertskom kompanijom specijalizovanom za programe društvenog uticaja zasnovanog na ulaganjima, kako bi se uspostavljanjem fondova za razvoj nekretnina čiji je fokus na tržištima sa visokim rastom podstakle direktne strane investicije.

Na temelju stručnosti koju SHUUA poseduje u pogledu upravljanja imovinom i razvojem nekretnina, te iskustvu kompanije Arton Capital u pogledu finansijskog savetovanja usredsređenog na programe sticanja prebivališta i državljanstva putem ulaganja, ovo partnerstvo za cilj ima kreiranje investicionih proizvoda i prilika, uključujući i fond od 100.000.000 evra koji će privući strane investicije na tržišta poput Crne Gore i zadovoljiti rastuću potražnju za programima sticanja drugog prebivališta i državljanstva.

Cilj je da se tim sredstvima osigura povrat od više od 20 odsto putem akvizicija, razvoja i prodaje nekretnina investitorima koji traže drugo prebivalište i državljanstvo.

U Crnoj Gori su dva projekta višestruke namene već identifikovana kao potencijalne investicije. Za njih će, u okviru portfelja kvalifikovanih projekata programa sticanja državljanstva putem ulaganja, Vladi Crne Gore biti dostavljen zahtev za odobrenje.

“Tržište sticanja državljanstva putem ulaganja veoma je konkurentno na globalnom nivou, a pandemija COVID-19 samo je dodatno povećala potražnju, s obzirom na to da sada sve više ljudi širom sveta razmišlja o tome kako da medicinski, socijalno i finansijski osigura svoju budućnost. Ovo partnerstvo predstavlja savršen spoj stručnosti u domenu upravljanja nekretninama i fondovima kojim raspolaže SHUAA i iskustva kompanije Arton u pogledu osnaživanja pojedinaca i porodica da postanu globalni građani ulaganjem u drugo prebivalište i državljanstvo”, rekao je Mustafa Kheriba, zamenik izvršnog direktora i šef sektora za upravljanje imovinom u kompaniji SHUAA.

“Ova inovativna inicijativa je bez presedana u našoj industriji i oduševljeni smo partnerstvom sa kompanijom SHUAA, koja je lider u upravljanju imovinom i investicionom bankarstvu. Sposobnost privlačenja stranih direktnih investicija od suštinske je važnosti za zemlje, a posebno u ovo doba. Ovo partnerstvo igraće ključnu ulogu u pomaganju vladama da privuku direktne strane investicije koje im mogu pomoći u jačanju ekonomskog razvoja i rasta”, naglasio je Armand Arton, osnivač i predsednik kompanije Arton Capital.

Zahvaljujući saradnji sa više od 12 vlada, Arton je odigrao ključnu ulogu u privlačenju više od četiri milijarde dolara direktnih stranih investicija u zemlje, kroz programe sticanja prebivališta i državljanstva putem ulaganja, koji rezultiraju uticajem na društvo.

Nakon spajanja sa Abu Dhabi Financial Group, SHUAA je ojačala svoju poziciju vodeće regionalne platforme za upravljanje imovinom i investicionim bankarstvom i može se pohvaliti sa 13,6 milijardi dolara vrednom imovinom kojom upravlja i sa više od 20 godina iskustva u razvoju nekretnina, kakve su The Broadway i No. 1 Palace Street u Londonu, u Velikoj Britaniji.

Broj zemalja koje privlače direktne strane investicije posredstvom programa sticanja državljanstva putem ulaganja nastavio je da raste tokom protekle decenije. Ekonomski doprinos koji proističe iz istih pomaže jačanju lokalne ekonomije i popunjavanju budžetskih nedostataka, omogućavajući vladama da ulože svež kapital u izgradnju infrastrukture, rast turizma, finansiranje lokalnih kompanija i povećanje mogućnosti zapošljavanja.

O kompaniji SHUAA Capital psc

SHUAA Capital psc (DFM: SHUAA) vodeća je platforma za upravljanje imovinom i investiciono bankarstvo, sa ukupno 13,6 milijardi dolara imovine kojom upravlja i predstavništvima na Bliskom Istoku i u Velikoj Britaniji.

Kompanija SHUAA Capital psc prepoznatljiva je po svojim uspešnim rezultatima i pionirskom pristupu investiranju kroz diferenciranu, inovativnu i globalnu ponudu proizvoda koja je usmerena na javno i privatno tržište, dug i nekretnine.

Segment upravljanja imovinom, koji je jedan od najvećih u ovoj regiji, upravlja fondovima i projektima u vezi sa nekretninama, investicionim portfeljem i fondovima u regionalnim tržištima deonica, fiksnih prihoda i kredita; on klijentima nudi i investiciona rešenja pri čemu se fokus stavlja na alternativne strategije ulaganja.

Segment investicionog bankarstva, čiji je mandat rukovođenje procesom izdavanja islamskih obveznica – sukuka, u više navrata, u ukupnom iznosu većem od 500 miliona dolara u proteklih 12 meseci, takođe pruža savetodavne usluge u domenu korporativnih finansija, transakcionih usluga, privatnog plasmana, javne ponude vlasničkih i dužničkih hartija od vrednosti, kao i strukturirane proizvode. Istovremeno, on generiše i tržišnu likvidnost u vezi sa OTC proizvodima s fiksnim prihodom. Kako je reč o kompaniji za finansijsko investiranje, rad ove firme reguliše Uprava za hartije od vrednosti UAE.

O kompaniji Arton Capital

Arton Capital predstavlja vodeću firmu koja vladama širom sveta pruža savetodavne usluge s ciljem privlačenja
stranih direktnih investicija, osmišljavajući i sprovodeći programe sticanja prebivališta i državljanstva putem
ulaganja.

Zahvaljujući saradnji sa preko 12 zemalja širom sveta, globalne operacije kompanije Arton omogućile su da vlade tih zemalja u poslednjih pet godina privuku četiri milijarde američkih dolara direktnih stranih investicija.

Arton pojedincima i porodicama pomaže da postanu globalni građani sticanjem drugog prebivališta i državljanstva putem ulaganja, kroz po meri kreirane usluge kojima se pojednostavljuju složeni procesi, a koji se zasnivaju na poverljivosti i poverenju.

Kao Osnivač Global Citizen Foruma, Arton Capital je član Arton Group čija je misija usredsređena na proizvode i usluge prilagođene potrebama globalnih građana.

Tags
Back to top button