Kompanijama u Švajcarskoj miilijardu franaka pomoći u korona krizi – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJESVE VESTI

Kompanijama u Švajcarskoj miilijardu franaka pomoći u korona krizi

Švajcarska vlada je predložila povećanje sredstava za mere pomoći kompanijama posebno pogođenim pandemijom sa 369,86 miliona evra (400 miliona švajcarskih franaka) na 924,69 miliona evra (milijardu švajcarskih franaka).

Vlada je saopštila da će pokriti dve trećine troškova ukoliko parlament odobri povećanje sredstava, dok će preostali iznos pokriti regionalne vlade, prenosi Tanjug.

Predlog predviđa produženje šeme kratkoročnih nadoknada za rad, dok će sportski klubovi primiti podršku u vidu bespovratnih grantova.

Vlada je saopštila da će postojeći paket mera biti dovoljan da ublaži ekonomski uticaj pandemije, koja je do sada odnela 3.385 života u Švajcarskoj i Lihtenštajnu.

Švajcarske vlasti su odlučile da ne reaktiviraju garanciju za hitni zajam, kao što je to bio slučaj u prvom talasu pandemije, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji.

Međutim, vlada će potražiti autorizaciju za novi program pozajmice ukoliko se situacija dramatično pogorša.

Tags
Back to top button