Sava Re ipak neće isplatiti dividendu – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJEOSIGURANJESVE VESTI

Sava Re ipak neće isplatiti dividendu

Sava Re je danas iznenađujuće otkazala skupštinu deoničara koja je trebalo da se održi 16. novembra i na kojoj je trebalo da bude donesena odluka o dividendi.

Prilikom najave sazivanja 37. skupštine, kompanija je procenila sposobnost isplate dividende iz dobiti za 2019. godinu na temelju dopunskog godišnjeg plana za 2020. godinu i dopunskog strateškog plana za razdoblje 2020. – 2022. godine. Oboje su se takođe temeljili na razvoju finansijske godine 2020. s učincima i procenom rizika iz prvog talasa covida-19 na poslovanje Sava osiguravajuće grupe.

“Takođe su sprovedeni scenariji stresa za procenu adekvatnosti kapitala. Prema pravnim mišljenjima dobijenim od početka pandemije u vezi sa problemom u sledećem odlomku, nije bilo potrebno prepoznati posledice dodatnih rizika povezanih sa pandemijom u našim planskim i strateškim dokumentima i scenarijima stresa. Nakon sazivanja skupštine, Sava Re je poslednjih dana informisana i suočena sa novim okolnostima na nekim tržištima osiguranja u EU-u i Velikoj Britaniji koje odstupaju od prethodno dobijenih pravnih mišljenja, posebno sudske i regulatorne prakse i drugih važnih činjenica u vezi sa mogućim dodatnim negativnim uticajima pandemije covid-19 na poslovanje Zavarovalnice Sava i Save Re. Nove okolnosti uglavnom se odnose na polise osiguranja sklopljene na irskom tržištu (direktno prenošenje usluga osiguranja u EU) i reosiguranje u Ujedinjenom Kraljevstvu u vezi sa gubitkom dohotka zbog posledica pandemije covid-19 u neživotnim osiguranjima, a nove sudske i regulatorne prakse mogu imati negativan uticaj na rezultate poslovanja i solventnost Grupe”, navode iz Save Re.

Sava Re takođe je pozvala Agenciju za nadzor osiguranja da preispita procenu ovih rizika na tim tržištima i učinaka na stanje solventnosti.

“Na temelju Politike upravljanja rizikom Grupe, odmah smo pristupili proceni verovatnoće realizacije rizika i proceni opsega njegovog uticaja. Trebaće nam malo vremena da izvršimo ove procene”, zaključuju iz Save Re.

Tags
Back to top button