Erste Banka omogućila razmenu eDokumenata putem servisa Moj-eRačun – Bankar.rs
ANALIZEBANKARSKI PROIZVODIDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Erste Banka omogućila razmenu eDokumenata putem servisa Moj-eRačun

Erste Banka je u saradnji sa servisom “Moj-eRačun” pravnim licima, malim preduzećima i preduzetnicima omogućila uslugu elektronske razmene i upravljanja izdavanjem, primanjem i arhiviranjem elektronskih računa i dokumenata (eRačuni i eDokumenti), navodi se u saopštenju.

Kako bi se korisnici upoznali sa načinom funkcionisanja te usluge, njeno korišćenje je besplatno za sve klijente Banke tokom promotivnog perioda, do 31. marta 2021. godine.

Moj-eRačun je informacioni posrednik namenjen elektronskoj razmeni i upravljanju izdavanjem, primanjem i arhiviranjem eRačuna i eDokumenata između pošiljaoca i primaoca.

“Kao elektronski dokument koji u potpunosti zamenjuje papirni račun poslat poštom, eRačun je overen vremenskim žigom i sertifikatom, koji garantuju njegovu celovitost i validnost”, dodaje se u saopštenju.

Osim jednostavnosti primanja i slanja računa, ova usluga snižava troškove poslovanja, jer umanjuje potrebu za papirom, kovertama, poštanskim markicama ili tonerom.

Takođe, korisnici u svakom trenutku mogu da znaju tačan datum i vreme preuzimanja eRačuna, koji imaju status preporučene pošiljke. Pošto eRačuni stižu do primaoca u roku od nekoliko sekundi, usluga kompanijama omogućava i bržu naplatu i likvidnost.

“Navike klijenata banaka se menjaju, prateći tehnološke trendove i digitalizaciju, koja je u aktuelnoj situaciji još više dobila na značaju. Imajući to u vidu, sa željom da našim klijentima olakšamo svakodnevno poslovanje i pomognemo im da iskoriste sve prednosti digitalizacije za unapređenje svojih poslovnih aktivnosti, sa partnerima iz servisa Moj-eRačun ponudili smo uslugu bezbedne, jednostavne i brze elektronske razmene eDokumenata”, kazao je Nikola Stamenković, direktor Sektora poslova sa pravnim licima u Erste Banci.

On dodaje da servis obuhvata i Moj-eArhiv, elektronsku bazu dokumenata koja korisnicima omogućava automatsko arhiviranje eDokumenata. Jednom arhiviran elektronski dokument skladišti se 11 godina i dostupan je u svakom trenutku.

“Pored brojnih prednosti i ušteda, elektronska razmena dokumenata povećava i pravnu sigurnost, jer za svaki račun imate vremensku potvrdu o primanju i slanju. Prema podacima Eurostata, u EU je još pre 13 godina gotovo petina kompanija račune slala u elektronskom formatu. Kako bismo i u ovoj oblasti krenuli dalje putem digitalizacije, potrebno je da ispravni eRačuni budu overeni aplikativnim sertifikatom i vremenskim žigom”, dodaje Magdalena Bogdanović, direktorka kompanije “Doclop doo”, koja je partner Erste Banke i provajder servisa Moj-eRačun.

Svaki eRačun poslat preko ovog servisa izrađen je prema internacionalnom UBL 2.1 standardu, što ga čini prepoznatljivim bilo gde u svetu, od 1. jula 2021. će pravna lica u Srbiji biti u obavezi da javnom sektoru dostavljaju eRačune, u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Takođe, Zakon o računovodstvu i Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju predviđaju obavezno uvođenje elektronskih računa od januara 2022. u poslovanju između pravnih lica.

Tags
Back to top button