NBS očekuje da će banke ponuditi “kredite na reč” – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiNBSSLIDERSVE VESTI

NBS očekuje da će banke ponuditi “kredite na reč”

Narodna banka Srbije očekuje da će banke iskoristiti mogućnosti da građanima ponude kredite manjih vrednosti samo uz izjavu o zaposlenju i zaradi.

Kako je rečeno Tanjugu u centralnoj banci Srbije, NBS očekuje da će banke iskoristiti mogućnosti da građanima ponude kredite manjih vrednosti samo uz izjavu o zaposlenju i zaradi datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Krediti do 90.000 dinara uz izjavu građana kao relevantan dokaz zaposlenja i zarade jedna su iz seta privremenih mera donetih radi olakšavanja pristupa finansiranju građanima, koje su usvojene uvažavajući aktuelne epidemiološke prilike.

“Određeni broj banaka se u prethodnom periodu obratio NBS povodom pojedinih aspekata primene ove mere jer efikasna procedura uz razumnu rizičnost osim građanima pogoduje i samim bankama, tako da očekujemo da će banke iskoristiti date mogućnosti”, navodi se u odgovoru NBS.

Kako se navodi, inicijalni predlog da se krediti male vrednosti mogu odobriti bez pribavljanja potvrde poslodavca o visini primanja potekao je od samih banaka.

“Predlog je prilagođen i uvršten u mere saglasne aktuelnoj vanrednoj zdravstvenoj situaciji, gde se nalaže minimiziranje socijalnih kontakata”, navodi NBS.

Centralna banka naglasila je i da nije reč o obavezi za banke, već o regulatornoj mogućnosti.

NBS navodi i da je ova olakšica privremena i uvedena sa namerom da se putem pre svega digitalnih kanala komunikacije ili maloprodajnih objekata omogući odobravanje kredita manjih vrednosti sa kraćim rokovima dospeća po pojednostavljenoj i bržoj kreditnoj proceduri.

Krediti preko izjave građana, zbog toga nazvani i krediti na reč, koje bi građani mogli da otplaćuju najduže 24 meseca kao mogućnost da ih banke ponude postoje od kraja avgusta.

Tags
Back to top button