Nova prodaja Sava centra – Početna cena za 20% niža od prethodne – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Nova prodaja Sava centra – Početna cena za 20% niža od prethodne

Grad Beograd oglasio je novu prodaju Sava centra po nižoj početnoj ceni koja iznosi 17,5 miliona evra.

Kako se navodi, kupac se obavezuje da u roku od pet godina izvede građevinske i zanatske radove na adaptaciji i rekonstrukciji, a vrednost radova ne može biti niža od 50 miliona evra. Kupac će se obavezati i da neće promeniti namenu, odnosno da će Sava centar ostati u funkciji kongresnog turizma, imajući u vidu da uživa status prethodne zaštite.

Prilikom zaključenja ugovora sa kupcem će se ugovoriti kazna u novčanom iznosu od 20% postignute kupoprodajne cene, za slučaj da budući kupac ne ispuni u celosti ili delimično preuzete obaveze, kao i da se na ime obezbeđenja za eventualno plaćanje ugovorne kazne dostavi prvoklasna bankarska garancija.

Umetničko-istorijska dela, kao nepokretna i pokretna kulturna dobra u objektu, nisu predmet prodaje.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, koja do 6. novembra 2020. godine dostave potpune prijave. Učesnik u postupku dužan je da uplati depozit za učešće u postupku u iznosu od 1.754.880 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Javno nadmetanje će se održati dana 9. novembra 2020. godine.

Podsetimo, nakon nedavne neuspele prodaje, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da Grad Beograd može još samo jednom da iskoristi zakonsku mogućnost za sniženje cene od 20%, što je sada i učinjeno.

Sava centar je nedavno na tenderu bio ponuđen za 21,9 miliona evra.

Raniji pokušaji prodaje

Podsetimo, prodaja Sava centra najavljena je u novembru prošle godine. Grad je u potragu za partnerom prvi put krenuo 2016. godine, kada je raspisan javni poziv za osnivanje zajedničkog privrednog društva.

Novi javni poziv objavljen je krajem 2017. i od partnera se očekivalo da renovira kongresnu i opštu infrastrukturu centra.

Grad i Delta su sredinom 2018. godine započeli direktne pregovore koji su bili nesupešni i ubrzo je stigla vest da će se za Sava centar tražiti koncesionar.

Na prethodni tender oglašen u avgustu ove godine, nije pristigla nijedna ponuda.

Za kupovinu Sava centra zainteresovan je Delta Holding, pod, kako kažu za naš portal, “ekonomski prihvatljivim uslovima”.

Tags
Back to top button