Građani masovno tuže banke – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Građani masovno tuže banke

Banke su za trškove obrade kredita uzimale i do 15 odsto od odobrenog kredita. Postoje i one koje su to naplaćivale u fiksnom iznosu. Odobre 100.000, a uzmu 12.000 na ime troškova za obradu kredita, Dejan Gavrilović iz udruženja potrošača „Efektiva“.

U Srbiji su sudovi pretrpani tužbama protiv banaka zbog naplate naknade za obradu kredita, a prema nezvaničnim podacima u sudovima je više od 30.000 takvih tužbi. Nekoliko hiljada već je presuđeno u korist klijenata.

Građani tuže i traže povraćaj novca od naknade za obradu kredita. Smatraju da prema Zakonu o obligacionim odnosima banka može da ima kao jedinu zaradu – kamatu, ali da klijent ni kroz ukupnu kamatu ne zna šta zapravo plaća.

Ivana Josifović iz Udruženja sudija i tužilaca navodi da je, s obzirom da banka kao tužena strana nije dokazala koji su to troškovi, zaključak suda je da ti troškovi nisu realno opredeljeni.

“Samim tim, odredba ugovora kojim se klijent obavezuje na to je za njega neodređena ili neodrediva, što je čini ništavom”, objašnjava za RTS Josifović.

Dejan Gavrilović iz udruženja potrošača „Efektiva“ navodi da su banke za troškove obrade kredita uzimale i do 15 odsto od odobrenog kredita.

“Mi smo u praksi videli da se ti procenti kreću od jedan do čak 15 odsto od odobrenog kredita. Obično je procenat manji kod većih kredita, odnosno stambenih, a veći je procenat bio kod tih manjih keš, brzih kredita”, kaže Gavrilović.

Ističe i da postoje banke koje su troškove obrade kredita ugovarale i naplaćivale u fiksnom iznosu.

“Odobre 100.000, a uzmu 12.000 na ime troškova za obradu kredita”, dodaje Gavrilović.

Za razliku od suda koji se poziva na Zakon o obligacionim odnosima, Narodna banka poručuje da Zakon o bankama reguliše rad banaka.

“Banke imaju pravo da zaračunavaju troškove obrade kredita, ali moraju da upoznaju građane sa svim elementima ugovora i rizicima. Prilikom odobravanja pozajmica, troškovi obrade kredita trebalo bi da budu ujednačeni srazmerno uloženom trudu”, navode za javni servis iz NBS.

Šta ako…
– Ukoliko su klijenti izgubili originalnu dokumentaciju vezanu za kredite, teško će od banke dobiti kopije, iako na to imaju pravo.
– Ako dobiju spor, a banka je u međuvremenu propala, čekaće na izmirenje iz stečajne mase
– Ako je banka prodata, naknadu štete sud će tražiti od novog vlasnika

Udruženje sudija i tužilaca predlaže da se tužbe za nezakonitu naplatu naknada izmeste iz redovnih sudova i namire vansudski. Kažu da je to korisno i za banke, jer evidentno gube sporove, a svi troškovi će pasti na njihov račun.

“Država na prvom mestu dobija zadovoljne građane, rasterećene sudove, dobija kvalitetan i u razumnom roku suđen svaki drugi predmet i ograđuje se, odnosno izbegava evidentne i izvesne troškove za naknadu štete zbog suđenja van razumnog roka”, ističe Josifovićeva.

Tags
Back to top button