NBS: Otkupili smo manji deo obveznica Telekoma – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Otkupili smo manji deo obveznica Telekoma

Narodna banka Srbije (NBS) potvrdila je Tanjugu da je otkupila manji deo korporativnih obveznica Telekoma Srbije.

NBS je, takođe, demantovala pisanje pojedinih medija da je reč o iznosu od 100 miliona evra.

NBS u odgovoru na pitanje Tanjuga, navodi da je ukupan iznos otkupljenih obveznica od Telekoma bliži trećini nego, kako su pojedini mediji pogrešno pisali, da je reč o polovini emisije.

“One su otkupljene po potpuno tržišnim uslovima, odnosno po stopi koja je gotovo identična kuponskoj kamatnoj stopi, tj. stopi po kojoj su navedene hartije od vrednosti emitovane”, navodi NBS.

Centralna banka objašnjava i da nije ni približno otkupila maksimalan “dozvoljeni iznos” korporativnih obveznica Telekoma, koji je, navodi, ograničen sa dva kriterijuma – 70 odsto ukupne emisije ili 11 milijardi dinara izloženosti prema jednom emitentu. To ukazuje, dodaje NBS, da je postojala dovoljno velika tražnja banaka kao investitora za tom obveznicom.

NBS ističe i da je činjenica da su korporativne obveznice emitovane u dinarima ukazuje na netačnost navoda pojedinih medija da je reč o transakciji u evrima i da se radi podrške tom monetarnom instrumentu koriste devizne rezerve NBS.

“Takve izjave može dati neko ko je ili nedovoljno stručan ili nedovoljno upoznat sa transakcijom, načinom funkcionisanja monetarnih instrumenata, odnosno u oba slučaja nedovoljno kompetentan ‘savetnik bez odgovornosti'”, navodi se u odgovoru centralne banke.

Koliko su informacije u medijima bile neproverene i netačne, navodi NBS, govori i podatak o broju investitora koji su na primarnoj aukciji kupili te obveznice. Naime, NBS ističe da nije četiri, već pet banaka investiralo u obveznice Telekoma.

NBS podseća da je u petak 25. septembra saopštila da je kompanija Telekom Srbija, prvi put ikada emitovala korporativne obveznice i to u iznosu od 23,5 milijardi dinara, a u skladu sa prethodno donetom odlukom Skupštine akcionara te kompanije.

Povod za objavu NBS, navodie, bio je u činjenici da je centralna banka u prethodnom periodu, održanjem monetarne i finansijske stabilnosti, čak i tokom nezapamćene globalne ekonomske krize, doprinela povoljnim uslovima za emisiju korporativnih obaveza.

“To je očigledno i veoma efikasno iskoristila najveća telekomunikaciona kompanija u Srbiji kako bi u skladu sa svim propisima realizovala svoju prvu ikada emisiju korporativnih obveznica”, naveo je NBS. Ističe da je to ujedno i svetao primer uspešnog početka realizacije mere koju je NBS donela sredinom maja ove godine, da uključi korporativne obveznice domaćih preduzeća u monetarne operacije, čime se postiže dvostruki cilj. Prvi je, navodi, podrška bržem oporavku domaćeg korporativnog sektora od negativnih ekonomskih posledica korona-krize, odnosno bržem ekonomskom rastu, a drugi, inicijalni podsticaj razvoju tog segmenta tržišta kapitala.

“Kompanija Telekom Srbija među prvima je prepoznala značaj i prednosti finansiranja putem korporativnih obveznica, koje omogućava fleksibilnost periodičnih novčanih tokova tokom perioda do dospeća obveznice i iskoristila povoljan trenutak i stabilan ambijent za postizanje nekoliko dodatnih ciljeva”, navela je NBS.

Ti ciljevi su, dodaje, mogućnost upotrebe prikupljenih sredstava radi finansiranja poslovnih potreba kompanije, ali i radi refinansiranja dela postojećih kreditnih obaveza. Time se, dodaje NBS, omogućava produženje ročnosti ukupnih finansijskih obaveza, širi raspored njihovog roka dospeća, diversifikacija načina finansiranja (kao alternativni izvor finansiranja, komplementaran bankarskim kreditima), diversifikacija valutnog rizika finansijskih izvora, odnosno njegovo smanjenje s obzirom da su korporativne obveznice u dinarima.

Donošenju odluke o navedenoj meri NBS je, kao i u svim ostalim slučajevima, kako navodi, prethodila detaljna, sveobuhvatna analiza svih prednosti, rizika, modaliteta i mogućnosti uključivanja korporativnih obveznica u okviru monetarnih operacija NBS.

“Shodno tome, a kako pomenuti program ni na koji način ne bi predstavljao rizik po monetarnu ili finansijsku stabilnost, NBS je uvela niz kriterijuma kojima se ograničavaju – kako celokupan program, tako i pojedinačna izloženost NBS prema emitentima ovih hartija od vrednosti”, ističe NBS.

Napominju da NBS ne inicira transakciju kupovine niti prodaje tih hartija od vrednosti, već nakon emisije korporativnih obveznica, ukoliko banke, koje su investirale na primarnom tržištu u pomenute obveznice, žele da iskoriste jedan njihov deo za monetarne operacije sa NBS, onda centralna banka odlučuje o ponudi banaka. Te monetarna operacije su kupoprodajna transakcija, upotreba kao sredstva finansijskog obezbeđenja u repo transakcijama i/ili za povlačenje kratkoročnog ili prekonoćnog kredita.

“U skladu sa navedenim, a uzimajući u obzir da korporativne obveznice koje je emitovala kompanija Telekom Srbija ispunjavaju sve kriterijume predviđene propisima NBS, kao i činjenicu da su u jednom, manjem delu, banke investitori ponudile prodaju dela ovih obveznica NBS, došlo je do uspešne realizacije ove monetarne mere”, potvrdila je NBS.

Demantovala je natpise i tvrdnje u pojedinim medijima u kojima se spekulisalo iznosom otkupa tih obveznica od strane NBS.

“NBS nije otkupila 100 miliona evra Telekomovih korporativnih obveznica, jer su ove obveznice dinarske – dakle, ne mogu se devize (evri) ni koristiti u ovim transakcijama”, objašnjava NBS.

To je važno jer se pogrešno, dodaje, može dovesti u vezu sa deviznim rezervama zemlje, kojima NBS upravlja odgovorno i prudentno, investirajući ih u održanje finansijske stabilnosti zemlje, a koje je u prethodnom periodu od dve i po godine povećala u izuzetno visokom iznosu od preko 5,3 milijarde evra.

“Dakle, nema deviznih transakcija, niti korišćenja deviznih rezervi u pomenute svrhe”, ističe NBS. U odgovoru NBS ukazuje da je već informisana od pojedinih banaka koje, kako zbog svojih potreba, tako i zbog potreba i naloga svojih klijenata, imaju želju i nameru da od NBS otkupe deo obveznica Telekoma koje su trenutno u portfelju NBS.

“To samo potvrđuje koliko je interesovanje za ovim obveznicama i poverenje u poslovanje kompanije. U skladu sa svojim programom i regulativom, kada se banke budu zvanično obratile sa svojim zahtevima, NBS će ih razmotriti sa dužnom pažnjom i odgovoriti na njih”, zaključuje NBS.

Tags
Back to top button