U svakoj šestoj firmi se ne zna ko je gazda – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJESVE VESTI

U svakoj šestoj firmi se ne zna ko je gazda

Stvarne vlasnike je evidentiralo ukupno 138.797 obveznika, što čini 85 odsto registrovanih subjekata, saopštila je Agencija za privredne registre, i upozorila obveznike na prekršajnu odgovornost u slučaju da ne ispune tu zakonsku obavezu.
Zaključno s 10. septembrom, najviše stvarnih vlasnika je evidentirali su privredni subjekti (87,31 odsto), a slede ustanove (83,19 odsto), zadužbine i fondacije (82,39 odsto), dok je procentualno najmanje udruženja (77,25 odsto) koja su evidentirala svoje stvarne vlasnike.

APR je pozvao obveznike koji nisu evidentirali stvarne vlasnike u Centralnoj evidenciji, da to učine što pre jer će, u suprotnom, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanog subjekta ako utvrdi da nije evidentirao podatke o stvarnom vlasniku.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika uspostavljena je u APR-u 31. decembra 2018. godine, s ciljem usaglašavanja domaćih propisa s evropskim zakonodavstvom i unapređenja postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uz postizanje višeg nivoa dostupnosti i pouzdanosti u evidentirane podatke o stvarnim vlasnicima.

Kako je saopšteno, APR je 4. septembra poslao notifikacije na oko 6.000 mejlova registrovanih subjekata s obaveštenjem za svakog pojedinačnog obveznika koji još nije uneo svoje podatke u Centralnu evidenciju, da treba da ispuni tu obavezu propisanu Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

U obaveštenju su obveznici upućeni kako da pristupe Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika preko veb-sajta Agencije i kako da pronađu detaljnija uputstva za postupak elektronskog evidentiranja, koja su objavljena na stranici Registri / Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Evidentiranje podataka o stvarnim vlasnicima radi lice ovlašćeno za zastupanje u registrovanom subjektu, koje je dužno da podatke unese elektronski u Centralnu evidenciju najkasnije u roku od 15 dana od datuma osnivanja, ili registracije promene vlasničke strukture i članova organa, na osnovu koje ispune uslov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Ako se ne može utvrditi ko je stvarni vlasnik firme, odgovornost i kazna padaju na direktora.

Naime, po zakonu kojim se reguliše centralna evidencija stvarnih vlasnika, kazna zatvora do najviše pet godina preti isključivo direktorima, kao ovlašćenim zastupnicima kompanija. Propisom je predviđeno da, ukoliko nije moguće utvrditi stvarnog vlasnika nekog preduzeća u Srbiji, tu „titulu” preuzima direktor, što podrazumeva da on snosi i sankcije.

Istovremeno s evidentiranjem, podaci o stvarnim vlasnicima se objavljuju na internet stranici, odnosno na portalu APR-a, koji, shodno zakonskoj obavezi, proverava da li je registrovani subjekat evidentirao podatke o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u zakonskom roku.

Osim Agencije za privredne registre, prijavu stvarnih vlasnika u Centralnu evidenciju proveravaće i Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca, NBS i inspekcije, predviđeno je izmenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Sve te institucije dobile su i ovlašćenje da podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko u postupku kontrole utvrde da subjekat nije evidentirao stvarne vlasnike ili da podaci nisu tačni, potpuni, kao i dokumentacija o stvarnim vlasnicima kapitala.

Izvor: Dnevnik / D. Mlađenović

Tags
Back to top button