Evo zašto na bankomatima nije moguće podići manje od 1.000 dinara – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Evo zašto na bankomatima nije moguće podići manje od 1.000 dinara

Na gotovo svim bankomatima u Srbiji moguće je podići najmanje 1.000 dinara. Tako da, ako vam je na računu ostalo nešto manje od te sume, zaboravite bankomat kao opciju za podizanje novca jer mogućnost podizanja, recimo 500 dinara, ne postoji.

A zbog čega je tako, za Bankar.rs su objasnili u Narodnoj banci Srbije (NBS) i Udruženju banaka Srbije (UBS).

Naime, kako kažu u NBS, u pitanju su isključivo tehnički kapaciteti.

“Na bankomatima se isplaćuju novčanice apoena od 500, 1.000, 2.000 i 5.000 dinara. Zbog tehničkih kapaciteta, banke na bankomatima najčešće isplaćuju dva apoena novčanica (od 1.000 i 2.000 dinara), a ima i banaka koje softver bankomata adaptiraju i na tri apoena, i pored navedenih, isplaćuju i novčanice apoena od 500 i/ili 5.000 dinara”, navode u centralnoj banci.

Dodaju da pritužbe klijenata tim povodom do sada nisu imali.

“Narodna banka Srbije obezbeđuje odgovarajući obim, kvalitet i apoensku strukturu novčanica za potrebe gotovinskog platnog prometa prema zahtevima banaka za isplatu gotovog novca. Narodna banka Srbije ne odlučuje koji će apoeni novčanica biti isplaćivani na bankomatima i o tome odlučuju banke na osnovu svoje poslovne politike. No, do sada nismo imali pritužbi klijenata na isplatu gotovog novca na bankomatima”, kažu u NBS.

Zaključuju da se potrebe za novčanicama manje ili veće nominalne vrednosti od navedenih mogu zadovoljiti na šalterima banaka ili kroz gotovinske transakcije.

U Udruženju banaka Srbije ističu da strukturu novčanica kojom će biti snabdeveni bankomati opredeljuje svaka poslovna banka ponaosob. U zavisnosti od apoenske strukture kojom se napuni bankomat, dodaju, definiše se i mimimalni iznos koji se na bankomatu može podići.

“Svakako treba imati u vidu da tehničke mogućnosti bankomata opredeljuju kojom će apoenskom strukturom raspolagati bankomati. Naime, bankomati najčešće fizički imaju četiri kasete i one praktično mogu biti napunjene samo sa četiri apoenske strukture. Na osnovu analiza najčešćeg iznosa transakcija, banke mogu praviti različite kombinacije u okviru raspoloživih tehničkih mogućnosti. One se, tako, mogu opredeliti i za varijantu da bankomat bude napunjen novčanicama jedne apoenske strukture, primera radi, samo novčanicama od 1.000 dinara, u kom slučaju bi minimalni iznos koji se može podići na tom bankomatu bio 1.000 dinara”, kažu u UBS.

Napominju da treba imati u vidu da je snabdevanje (punjenje) bankomata vrlo zahtevan posao koji se najčešće poverava specijalizovanim firmama koje se bave transportom i obezbeđenjem novca, kao i to da su dosta visoki troškovi manipulacije i upravljanja gotovim novcem (visok bezbedonosni rizik).

“To je i razlog zašto se banke, na osnovu analiza najčešćeg iznosa koji klijenti podižu sa bankomata, opredeljuju za poželjnu apoensku strukturu kojom će snabdeti bankomate kao i za minimalan iznos koji se može isplatiti na bankomatu. Manja apoenska struktura (200, 500, 1.000 dinara) iziskuje češće punjenje bankomata, a veoma često je i problem za korisnike kada im se veći iznosi koje podižu na bankomatu isplate u malim apoenskim strukturama. Često se dešava da se zbog pojačane isplate manjih iznosa na bankomatima kasete sa manjim apoenima brzo isprazne, pa onda bankomat isplaćuje samo iznose koji su mu na raspolaganju u raspoloživoj apoenskoj strukturi”, navode u UBS.

Dodaju da “pametniji” bankomati imaju opciju da klijentu ponude izbor apoenske strukture, što je za klijenta svakako najbolja opcija, ali opet sve u skladu sa tehničkim mogućnostima bankomata.

“Iz svega što je prethodno navedeno, jasno se može zaključiti da isplata i upravljanje isplatom gotovine na bankomatima nije nimalo jednostavan posao. Isplata gotovine na bankomatima zahteva ozbiljan monitoring i ozbiljnu logistiku, zbog čega banke celom procesu pristupaju na vrlo odgovoran i profesionalan način”, zaključuju u UBS.
(Bankar.rs)
Tags
Back to top button