NBS: Korporativne obveznice u okviru monetarnih operacija – istine i zablude – Bankar.rs
ANALIZEBANKENBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Korporativne obveznice u okviru monetarnih operacija – istine i zablude

Narodna banka Srbije oglasila se povodom, navode, niza netačnih tvrdnji iznetih nakon objave da Telekom Srbija planira emisiju korporativnih obveznica.

Iz NBS posebno ističu da Narodna banka nikada ne donosi odluke ishitreno i bez prethodno obavljenih detaljnih analiza aktivnosti koje preduzima, te su potpuno neosnovani navodi da “ako se ovakvi poslovi NBS omasove i sprovedu u praksi, dobićemo reinkarnaciju primarne emisije”.

Kao jednu u nizu mera kojima se domaćem i finansijskom sektoru olakšava poslovanje tokom pandemije i daje podsticaj bržem oporavku, NBS je u svoje monetarne operacije uključila i korporativne obveznice koje izdaje domaće privredno društvo sa odgovarajućim bonitetom, navode iz Kabineta guvernera.

U skladu sa tim, korporativne obveznice će moći da budu predmet kupovine od strane NBS isključivo na sekundarnom tržištu (od banaka koje posluju u Srbiji), a takođe će moći da se koriste i kao sredstva finansijskog obezbeđenja (kolateral) radi dobijanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka i kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti i pribavljanja dinarske likvidnosti banaka putem repo operacija.

Jedan od ciljeva NBS prilikom uvođenja ove mere bio je i davanje inicijalnog podsticaja daljem razvoju domaćeg tržišta kapitala i to naročito u segmentu korporativnih obveznica, kroz njihovo masovnije izdavanje.

Slučaj Telekom

Činjenica da je kompanija Telekom Srbija već preduzela neophodne korake, obavila – ispitivanje tržišta, razgovore sa potencijalnim investitorima, te donela odluku o emisiji po tržišnim uslovima, može samo da pokaže da je signal NBS poslat privrednom sektoru već počeo da daje rezultate i da je pristup navedene kompanije bio ozbiljan i detaljan.

“Uvereni smo, a za to postoje i najave – da će i druga domaća privredna društva u narednom periodu pratiti praksu kompanije Telekom Srbija i emitovati korporativne obveznice, čime se ostvaruje dvostruki cilj NBS – doprinos razvoju tržišta korporativnih obveznica i pružanje podrške domaćoj privredi da se što lakše suoči sa izazovima u uslovima aktuelne krize”, saopšteno je iz centralne banke.

Kako navode iz NBS, kompanija Telekom Srbija je donela odluku o emisiji korporativnih obveznica zakonski prepoznatim modelom ponude kvalifikovanim investitorima. Iako ova emisija nije vezana za olakšice koje je Vlada Srbije donela u okviru “Uredbe o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti” (pogrešno protumačeno od strane ekonomskih sagovornika pojedinih medija), jer se te mere odnose na javnu ponudu dužničkih hartija od vrednosti u skladu sa prospektom, donošenje ovih mera vlade je potpuno komplementarno odlukama NBS da uključi korporativne obveznice u listu hartija koje su predmet monetarnih operacija i veoma su značajne jer daju dodatni podsticaj budućem razvoju tržišta korporativnih obveznica, objašnjeno je iz Narodne banke.

Izjave da se ovim emisijama “podriva zainteresovanost kompanija za bolje poslovanje” pored toga što su neistinite, ovako uopšteno izrečene potcenjuju interes vlasnika za uspešno poslovanje, jer upravo najveći interes, podsticaj, ali i odgovornost za uspešnost kompanije imaju sami vlasnici, saopšteno je iz Narodne banke.

Tags
Back to top button