RBI: Konsolidovana dobit 368 miliona evra pod negativnim uticajem Covid-19 – Bankar.rs
BANKEEVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

RBI: Konsolidovana dobit 368 miliona evra pod negativnim uticajem Covid-19

U prvom polugodištu 2020. godine, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 368 miliona evra. Konsolidovana dobit opala je za 203 miliona evra u odnosu na prethodnu godinu.

Ovaj rezultat uzrokovan je negativnim uticajem direktnih i indirektnih efekata COVID-19 krize. Uticaj krize ogleda se u troškovima kreditnog rizika te moratorijima na plaćanje i rezervisanjima za investicije i goodwill.

“RBI je u solidnoj situaciji. Imamo dobru kapitalnu osnovu i snažnu poziciju likvidnosti. Nismo menjali našu prognozu. Očekujemo srednju jednocifrenu brojku kada je u pitanju povrat na osnovni kapital RBI-a”, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

Opšti administrativni troškovi su manji za 23 miliona evra na godišnjoj osnovi i iznose 1.474 miliona evra.

Recesija uzrokovana pandemijom COVID-19 se najviše ogleda u troškovima rezervisanja za finansijsku aktivu, koji su dostigli 312 miliona evra u poređenju sa veoma skromnim nivoom od 12 miliona evra prošle godine.

NPE koeficijent iznosi 1,9 procenata i opao je za 0,2 procenta u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zahvaljujući povećanom obimu kreditiranja. Koeficijent pokrivenosti NPE poboljšan je za 2,4 procentna poena na 63,3 procenta.

Koeficijent CET1 iznosi 13,2 procenta na potpuno ispunjenoj osnovi (svaki) i uzevši u obzir polugodišnji rezultat, koeficijent osnovnog kapitala je 14,6 procenata, a koeficijent ukupnog kapitala iznosi 17,5 procenata.

Neto kamatni prihod opao je za 57 miliona evra u odnosu na prethodni kvartal na 825 miliona evra. Neto kamatna marža opala je za 22 bazna poena na 2,21 procenat, uglavnom kao rezultat negativnog razvoja marže u velikom broju zemalja Grupacije zbog umanjenja stope uzrokovanog COVID-19.

Opšti administrativni troškovi su manji za 36 miliona evra u odnosu na prethodni kvartal i iznose 719 miliona evra.

Gubici po osnovu rezervisanja za finansijska sredstva iznosili su pet miliona evra iznad nivoa prethodnog kvartala od 158 miliona evra.

Konsolidovana dobit koja je iznosila 192 miliona evra je za 15 miliona evra veća u odnosu na prethodni kvartal. S druge strane, operativni rezultat je opao za 83 miliona evra zahvaljujući značajnom smanjenju osnovnih prihoda.

Tags
Back to top button