UBS: Uzmite moratorijum samo ako vam je zaista potreban – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

UBS: Uzmite moratorijum samo ako vam je zaista potreban

Udruženje banaka Srbije apeluje na svoje klijente da se za moratorijum opredele samo ako im je to zaista potrebno jer se njime produžava trajanje kredita i povećava ukupna suma koja će morati da se vraćaju.

Pre neki dan Narodna banka Srbije je odobrila novi moratorijum, odnosno još jedan zastoj u otplati rata kredita koje dospevaju od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a nisu izmirene.

To na prvi pogled deluje kao velika olakšica građanima koji se susreću sa ekonomskim poteškoćama, međutim, kako kažu iz Udruženja banaka Srbije (UBS), moratorijum nije najsrećnije rešenje za sve klijente. Za zastoj u otplati treba da se opredele korisnici kojima je to zaista potrebno, imajući u vidu da se moratorijumom produžava trajanje kredita, a time i povećava ukupna suma koja će morati da se vrati, piše u saopštenju UBS-a.

Oni dodaju da su banke i davaoci finansijskog lizinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza, obaveštenjem o ponudi putem internet stranice, uz:

 • informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma,
 • obračun kamate,
 • način otplate obaveza po prestanku moratorijuma,
 • moguće alternativne načine otplate obaveza,
 • reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma.

Klijenti koji žele da odlože svoje obaveze ne moraju da se javljaju bankama, po automatizmu će ući u moratorijum.

Klijenti koji žele da nastave plaćanje obaveza dužni su da o tome obaveste banku na neki od predviđenih načina:

 • telefonom,
 • mejlom,
 • preko formulara na sajtu svoje banke,
 • lično, odlaskom u poslovnicu,
  s tim što se poslednja mogućnost ne preporučuje, zbog aktuelne situacije sa pandemijom virusa Covid-19.

Drugačiji način otplate

Po prestanku moratorijuma, banka/davalac finansijskog lizinga će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate, bez pripisivanja glavnici duga, pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma. Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno će biti raspoređena na period otplate, bez pripisivanja glavnici duga.

Prilikom dostavljanja plana otplate banka/davalac finansijskog lizinga mora dužniku jasno da predoči i druge moguće načine otplate, kao i rok u kome dužnik može zahtevati drugačiji način otplate po prestanku moratorijuma:

 • mogućnost da plati samo kamatu za period od 2 meseca moratorijuma, pri čemu se trajanje obaveze produžava za 2 meseca,
 • mogućnost da plati odjednom 2 rate iz moratorijuma i da nastavi plaćanje obaveza sa istom visinom rate kakva je bila pre zastoja u otplati.
Tags
Back to top button