Bankama u RS zabranjena isplata dobiti iz 2019. godine – Bankar.rs
ANALIZEBANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Bankama u RS zabranjena isplata dobiti iz 2019. godine

Agencija za bankarstvo Republike Srpske zabranila je isplatu dobiti banaka iz 2019. godine, navodi se u odgovoru koji je Agencija dala na upit banaka u vezi sa privremenim merama za ublažavanje negativnih ekonomskih posledica uzrokovanih virusnim oboljenjem Covid-19, izveštava Indikator.ba.

“Uzimajući u obzir činjenicu da se u ovom trenutku ne mogu tačno procijeniti efekti krize koja je izazvana pandemijom u svijetu i u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini odlukom je zabranjena isplata dobiti za 2019. godinu”, navodi se u odgovoru Agencije.

Jedna od banaka zatražila je tumačenje u vezi sa isplatom dividendi i varijabilnih naknada, budući da je Agencija još 17. marta uputila dopis bankama pod nazivom “Preporuke bankama u pogledu sprovođenja mera za ublažavanje negativnih efekata virusa COVID -19” koji se “čitao” kao preporuka mere a ne obaveza ukoliko isplatama dividendi i varijabilnih naknada nije ugrožena likvidnost niti kapitalna adekvatnost banke, kao i da će ova preporuka biti stavljena van snage u toku godine, po isteku vanredne situacije.

Odgovorom na upit banke, Agencija za bankarstvo je jasno stavila do znanja da se više ne radi o preporuci, nego da je isplata dividendi iz dobiti za 2019. godinu zabranjena.

Kada je, pak riječ o isplati varijabilnih naknada zaposlenima Agencija za bankarstvo RS takođe je zauzela sličan stav.

“Odluka o isplati varijabilnih naknada se može doneti, ali je u tom slučaju isplatu potrebno odgoditi (bez obzira na iznos varijabilnih naknada)”, navela je Agencija u odgovoru na upit jedne od banaka u Republici Srpskoj.

Tags
Back to top button