Razmatra se produžavanje moratorijuma na otplatu za bar još dva meseca – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Razmatra se produžavanje moratorijuma na otplatu za bar još dva meseca

Predsednik Aleksandar Vučić naveo je da je sa guvernerkom NBS Jorgovankom Tabaković razgovarao o dodatnom moratorijumu na kredite pod određenim uslovima, kako za pojedince, tako i za preduzeća, bar za još dva meseca.

U prvom setu mera privreda je dobila mogućnost moratorijuma na kredite tokom tri meseca. Mogućnost stopiranja rata iskoristilo je više od 92 odsto preduzeća.

Prethodni moratorijum je trajao 90 dana, a banke i lizing kuće su obaveštenja o ponudi bile dužne da objave na svojim internet stranicama u roku od tri dana od stupanja na snagu odluke, dok je dužnik imao rok od deset dana od dana objavljivanja da tu ponudu odbije, a ako to nije učinio – smatra se da je ponuda prihvaćena tog desetog dana.

Tags
Back to top button