Broj mobilnih korisnika u Crnoj Gori opada, Mtel jača učešće u fiksnoj telefoniji – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJESVE VESTI

Broj mobilnih korisnika u Crnoj Gori opada, Mtel jača učešće u fiksnoj telefoniji

U poslednjem objavljenom izveštaju regulatorne Agencije za elektronske komunikacije i poštansku delatnost Crne Gore, koji se odnose na kraj meseca maja tekuće godine, vidljivo je da je Mtel pojačao prednost u odnosu na konkurenciju kada je u pitanju učešće u ukupnom broju korisnika fiksne telefonije.

Ukupan broj priključaka fiksne telefonije na kraju maja iznosio je 192.006 (1.625 priključaka, odnosno 0,85% više nego u aprilu). U odnosu na isti period prošle godine broj korisnika fiksne telefonije je veći za 6,74%.

Od ovog broja priključaka fiksne telefonije Crnogorski Telekom je imao 106.828, M:Tel 67.213, Telemach 15.937, a Telenor 2.028 priključka.

Procentualno učešće operatora fiksne telefonije na kraju maja, prikazano je na sledećem grafiku:

Broj mobilnih korisnika u padu

Broj korisnika mobilne telefonije je poslednjih meseci u konstantnom padu, a kao glavni razlog jesu zatvorene granice i drastičan pad turista. Na kraju maja 2020. godine broj korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori iznosio je 1.039.980 što odgovara penetraciji od 167,73%.

U odnosu na prethodni mjesec broj korisnika mobilne telefonije je manji za 1,78%, a u odnosu na isti period prošle godine broj korisnika je manji za 4,69%.

Od ukupnog broja korisnika 59,13% (614.922) su postpaid korisnici, dok je prepaid korisnika 40,87% (425.058).

Od ukupnog broja 1.039.980 korisnika mobilne telefonije u Crnoj Gori, Crnogorski Telekom je imao 354.334 korisnika, Mtel 352.204, a Telenor 333.442 korisnika.

Već par kvartala konkurenti prilično ujednačeno dele kolač, iako je pre samo pet godina situacija bila drastično drugačija.

Broj postpaid korisnika (koji uglavnom ne zavisi od sezonalnih oscijalacija) beleži rast iz meseca u mesec. Na kraju maja meseca Telekom je imao 240.473, Mtel 204.412, Telenor 170.037 registrovanih i aktivnih postpaid kartica.

U grafiku ispod su predstavljeni podaci sa kraja prethodnih, kao i dodati podaci za mesec maj tekuće godine. Evidentno je da svi operateri beleže rast broja korisnika u ovom segmentu, doduše različitog intenziteta.

Kada su u pitanju prepaid korisnici, već smo istakli da njihov broj zavisi od sezonskih oscilacija, tako da smo za potrebe grafičkog prikaza predstavili kretanje procentualnog učešća pojedinih operatera na kraju meseca maja poslednjih 7 godina.

Na kraju maja tekuće godine od registrovanih 425.058 prepaid korisnika Telenor je imao 163.405, Mtel 147.792, a Telekom 113.861 aktivnih.

Tags
Back to top button