NBS: U Srbiji registrovano 40.000 korisnika sefova – Bankar.rs
ANALIZEBANKARSKI PROIZVODIDepoziti i štednjaNBSSLIDERSVE VESTI

NBS: U Srbiji registrovano 40.000 korisnika sefova

U ovom trenutku registrovano je oko 40.000 korisnika sefova u Jedinstvenom registru sefova, kažu u Narodnoj banci Srbije.

Podsećamo, od 1. juna NBS vodi jedinstveni registar sefova. Registar sadrži podatke o korisnicima sefova koje vode banke.

U Jedinstvenom registru sefova ne vode se podaci o sadržini sefova.

Ako je korisnik šefa fizičko lice, jedinstveni registar sefova sadrži lične podatke o korisniku, datum zaključenja i prestanka ugovora o sefu, kao i period na koji je taj ugovor zaključen. Zatim podatke o statusu sefa, da li je aktivan, da li postoji zabrana raspolaganja ili prestanka ugovora o sefu.

Slični podaci se traže i u slučaju da je korisnik sefa pravno lice.

Banke su dužne da dostavljaju elektronski ove podatke Narodnoj banci Srbije.

Podaci iz Jedinstvenog registra sefova nisu javno dostupni i na njih se primenjuju propisi kojima se uređuju bankarska tajna i zaštita podataka o ličnosti.

Organima i licima koji su ovlašćeni da vrše uvid u podatke iz Jedinstvenog registra sefova, Narodna banka Srbije obezbeđuje taj uvid isključivo putem posebnog aplikativnog rešenja, na osnovu primljenog zahteva potpisanog kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Sudovima i drugim nadležnim organima ovi podaci mogu se, osim putem posebnog aplikativnog rešenja, davati i na osnovu pismenog zahteva, u skladu sa zakonom.

Tags
Back to top button