NBS: Veći bonusi za autoosiguranje – Bankar.rs
NBSOSIGURANJESLIDERSVE VESTI

NBS: Veći bonusi za autoosiguranje

Narodna banka Srbije (NBS) usvojila je na sednici Izvršnog odbora izmene Odluke o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu, navodi se u saopštenju NBS.

Tom izmenom uvećan je iznos bonusa (tj. popusta na premiju osiguranja od autoodgovornosti) za osiguranike u prvom i drugom premijskom stepenu. Za osiguranike u prvom premijskom stepenu iznos bonusa je uvećan za 10 procentnih poena, a za osiguranike u drugom premijskom stepenu za 5 procentnih poena.

Ovo praktično znači da je usvojeno rešenje kojim se smanjuje premija osiguranja od autoodgovornosti za najsavesnije vozače, odnosno vlasnike motornih vozila (kojih je oko 60%). Veći bonusi će se primenjivati od 30. juna 2020. godine, što predstavlja unapređenje postojećeg bonus-malus sistema u osiguranju od autoodgovornosti adekvatnijim određivanjem premije za osiguranike koji svojim motornim vozilom ne ugrožavaju druga lica, odnosno njihovu imovinu.

Ovim se potvrđuje opredeljenje NBS da u domenu svoje nadležnosti preduzima aktivnosti kojima se podstiče povećanje bezbednosti u saobraćaju.

Kako se ističe, ovaj sistem omogućava da nižu premiju plaćaju osiguranici koji nemaju štete, a da oni koji štete prouzrokuju, plaćaju višu premiju osiguranja.

U NBS očekuju da će ove izmene doprineti boljoj zaštititi interesa osiguranika određivanjem iznosa premije osiguranja od autoodgovornosti približnije nivou rizika nastanka osiguranog slučaja, i da će stimulisanjem povećane opreznosti u saobraćaju, preventivno delovati i na smanjenje broja odštetnih zahteva, a samim tim pozitivno uticati na poslovanje društava za osiguranje koja pružaju usluge osiguranja od autoodgovornosti, navodi se u saopštenju.

Tags
Back to top button