Koje sektore Banka Slovenije vidi kao perspektivne nakon korona krize – Bankar.rs
ANALIZEBANKESVE VESTI

Koje sektore Banka Slovenije vidi kao perspektivne nakon korona krize

Oporavak određenih aktivnosti nakon epidemije covid-19 biće vrlo spor, dok se sa druge strane otvaraju nove mogućnosti za određene industrije, ističe Banka Slovenije.

Potražnja za farmaceutskim proizvodima i medicinskim proizvodima će se povećati, a digitalizacija ekonomije će se ubrzati.

Potražnja za farmaceutskim proizvodima i medicinskim proizvodima biće vrlo izražena, barem privremeno, navodi Banka Slovenije u mesečnom pregledu makroekonomskih kretanja.

Ograničavanje socijalnih kontakata ubrzava digitalizaciju ekonomije i jača razvoj tehnološki zahtevnijih usluga i njihovog izvoznog potencijala. Takođe, iskustvo kompanija u organiziranju proizvodnje tokom borbe protiv korona virusa može doprineti tehnološkoj modernizaciji u smeru veće automatizacije.

Banka Slovenije navodi da bi nove mogućnosti za Sloveniju mogle biti predstavljene i mogućim skraćivanjem proizvodnih lanaca evropskih kompanija, koje će proizvodnju iz Azije prebaciti natrag u Evropu kako bi se osigurao sigurniji pristup intermedijarnim proizvodima. To bi moglo povećati priliv direktnih stranih ulaganja i doprineti poboljšanju stanja na tržištu rada.

Međutim, u mnogim industrijama se obećava spor oporavak. Reakcija potrošača, koji će trošiti manje zbog loših uslova na tržištu rada i razboritosti, posebno za nebitne proizvode, ostaje nepoznanica, naglašava Banka Slovenije.

Ako je oporavak tržišta rada spor zbog nesigurnosti preduzeća, razdoblje slabe potražnje takođe će biti duže, što će oslabiti tržište rada, a time i inflaciju. Moguće dalje ograničavanje socijalnih kontakata može i dalje ometati rad mnogih usluga, posebno u turizmu. Samo u ovoj industriji Slovenija bi mogla izgubiti turističke prihode od stranih gostiju u iznosu između 550 i 830 miliona evra.

Dodatni problemi slovenskoj ekonomiji jesu situacija u susednoj Italiji, drugom najvažnijem trgovinskom partneru, i barem trenutno vrlo slaba potražnja za automobilima u svetu, što uveliko smanjuje aktivnost u slovenskoj proizvodnji.

Prema Banci Slovenije, u svetu se očekuje velika recesija u prvoj polovini ove godine. Slovenska ekonomija takođe je suočena sa velikom krizom; pokazatelji poput ekonomske klime, poverenja u aktivnosti, predviđanja potražnje i poverenja potrošača dostigli su najniže nivoe od kada su podaci postali dostupni u prelazu na drugi kvartal.

Tags
Back to top button