Eurobanka kreditima iz garantne šeme podržava mala i srednja preduzeća i preduzetnike – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKOMPANIJEKreditiSLIDERSVE VESTI

Eurobanka kreditima iz garantne šeme podržava mala i srednja preduzeća i preduzetnike

Više od 900.000 ljudi zaposleno je u sektoru malih i srednjih preduzeća, koji je, prema procenama stručnjaka, pretrpeo najveći udar i krizu usled epidemije koronavirusa. Ovaj sektor privrede je dodatno, pored konstantne borbe sa tržištem, plasmanom ili razvojem, suočen i sa drugim izazovima – od blagovremenih isplata zarada, poskupljenja ili nemogućnosti nabavke sirovina do poremećaja na tržištu.

Kako bi pružila podršku najugroženijim segmentima društva i doprinela ekonomskom oporavku zemlje, Eurobanka je otpočela sa odobravanjem kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, u skladu sa Uredbom o garantnoj šemi koju je usvojila Vlada Republike Srbije.

Krediti su namenjeni svim postojećim, ali i novim klijentima – mikro, malim i srednjim preduzećima obezbedili smo povoljne kredite sa značajnim grejs periodom od 9 do 12 meseci. Uz standardnu ponudu, Eurobanka je za ovaj sektor, u skladu sa Uredbom o garantnoj šemi, omogućila pozajmicu u iznosu do 3 miliona evra i sa rokom otplate do 36 meseci.

Pored drugih ekonomskih mera i olakšica koje su tokom epidemije i vanrednog stanja donete, privrednici smatraju da je garantna šema za podršku privredi od ključnog značaja za ekonomski oporavak zemlje.

Do sada je preko 50 miliona evra sredstava obuhvaćeno zahtevima koji su u obradi, a svi zainteresovani privredni subjekti koji ulaze u ovaj program, dodatne informacije mogu dobiti putem Kontakt centra 0800 1111 44/opcija 5, ali i dolaskom kod svog Savetnika za biznis u preko 80 ekspozitura Eurobanke širom Srbije.

Dušan Mihailović, direktor Direkcije za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima

Tags
Back to top button