Osiguranje i kovid – jednačina sa mnogo nepoznatih – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Osiguranje i kovid – jednačina sa mnogo nepoznatih

Osiguravajuće kompanije su poštovale preporuku Narodne banke o odlaganju uplata klijenata u vreme pandemije.

To potvrđuje zanemarljiv broj pritužbi toj instituciji, u kojoj procenju da je sektor osiguranja stabilan, trenutni pad je nadoknadiv, osim u broju prodatih putno zdravstvenih polisa. Cena i pokriće te polise ostaju isti, ali ona ne pokriva troškove lečenja kovida 19.

Problem bi mogla da reši polisa životnog osiguranja, međutim ona najčešće pokriva bolnički dan usled nezgode. Zbog toga su neki uz povećanje cene, prilagodili ponudu, prenosi RTS.

“Premija osiguranja za ove polise životnog osiguranja se uvćava od 90 do 440 dinara mesečno i zavisi od odabranog paketa. Osigranje iz ovog paketa važi ne samo za kovid 19 pandemiju nego i za svaku drugu proglašenu epidemiju”, objašnjava Đorđo Markeđani, predsednik IO DDOR Novi Sad.

U Udruženju osiguravača kažu da je pokriće namenske putne polise ograničeno, jer kada se proglasi pandemija, svaka država organizuje zbrinjavanje obolelih.

“Polisa putnog zdravstvenog osiguranja funkcioniše do momenta kada se utvrdi da je neko zaražen od virusa koji je osnov za proglašenje pandemije”, navodi Duško Jovanović, generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije, prenosi RTS.

Kao i do sada, za 4.000 dinara, četvorčlana porodica može biti osigurana na letovanju u inostranstvu, ali ne i od kovida.

Ipak, polisa koje su postojale pre 100 godina više nema, nove potrebe traže odgovore, i čini se da osiguravačima treba vremena da izvagaju cenu i pokriće novog, i po svemu sudeći, velikog rizika.

“Iz razloga što ne postoje adekvatni podaci koji bi bili korišćeni za modeliranje izračuna premije osiguranja i to je jedan izazov sa kojim se suočavaju ne samo osiguravači nego i reosiguravači”, kaže Irena Pavićević iz Viner štediše osiguranja.

U Narodnoj banci procenju da su od početka pandemije, osiguranja zavisno od oblasti, za pet do 20 odsto na gubitku, najviše u autoosiguranju, transportu, kreditnom lizingu. Svi ti gubici su nadoknadivi.

“U drugim segmentima nismo videli većih problema negde oko 20 odsto osiguravajućih portfolija su depoziti i 10 odsto državne hartije od vrednosti, likvidnost je jako dobra”, navodi Željko Jović, viceguverner NBS,

Duško Jovanović očekuje da će u toku 2020. godini rast industrije osiguranja biti između šest i osam procenata.

I dok osiguranja ostaju pri prvobitnom planu rasta, BDP će biti daleko ispod očekivanog. Prilika da se i kod nas taj sektor pomeri sa dva odsto udela u BDP-u, po čemu kaskamo čak i za zemljama u razvoju.

Tags
Back to top button