Banke spašavaju budžet BiH – Bankar.rs
ANALIZEBANKESVE VESTI

Banke spašavaju budžet BiH

Federacija BiH ove godine planira da se direktno zaduži kod komercijalnih banaka za 820 miliona KM kroz emisiju obveznica i trezorskih zapisa, što je duplo više novca nego što je dobila od MMF-a. Osim toga, od banaka se očekuje još 100 miliona kroz takozvane “primitke od finansijske imovine”, što se može videti iz rebalansa budžeta FBiH koji je usvojen pre nekoliko dana.

Pre pandemije, Federacija je planirala da se ove godine zaduži za ukupno 585 miliona KM. No, usled novonastale situacije, rebalansom budžeta je predviđeno dodatno zaduženje od 790 miliona, pa će ukupan novi dug ove godine iznositi milijardu i 375 miliona maraka.

Novi dug činiće oko 400 miliona KM od MMF-a, a ostatak je uglavnom zaduženje kod domaćih komercijalnih banaka.

Pre pandemije, FBiH je planirala da ove godine izda obveznice u vrednosti od 120 miliona KM i trezorske zapise u visini od 410 miliona. Emisije ovih vrednosnih papira zapravo su vid zaduživanja kod komercijalnih banaka.

U rebalansu budžeta, iznos planiranih obveznica povećan je za 290 miliona KM, takođe na 410 miliona. To znači da će dikretno zaduženje kod banaka u 2020. biti 820 miliona.

Planira se i 100 miliona KM “primitaka od finansijske imovine”. Reč je o prodaji finansijskih potraživanja javnih preduzeća. Ovdje se radi o tome da, recimo, banka kupi dug za javne prihode nekog preduzeća. Banka isplati te prihode u budžet, a to javno preduzeće više ne duguje novac budžetu nego banci.

Ako pretpostavimo da će banke kupiti ova potraživanja, i da će kupiti sve obveznice i trezorske zapise koje ponudi Federacija, onda se ispostavlja da se od njih očekuje da učestvuju sa 920 miliona KM u ovogodišnjem budžetu Federacije.

To je 16,7 odsto ovogodišnjeg budžeta koji izosi oko 5,5 milijardi maraka. Kad se uzmu u obzir i sredstva MMF-a, ukupno zaduženje će činiti oko 25 odsto, dakle četvrtinu ovogodišnjeg bužeta.

Izvor: BiznisInfo.ba

Tags
Back to top button