Banca Intesa počela da prima zahteve za kredite iz državnog garantnog programa – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Banca Intesa počela da prima zahteve za kredite iz državnog garantnog programa

Banca Intesa je potpisala Ugovor sa Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije i Narodnom bankom Srbije (NBS) o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije COVID-19 na domaće tržište.

U okviru realizacije državnog garantnog programa, Banca Intesa će odobravati kredite za tekuću likvidnost i nabavku obrtnih sredstava mikro, malim i srednjim preduzećima sa kamatnom stopom koja iznosi Euribor 3M + 3,00% za kredite sa valutnom klauzulom, odnosno Belibor 1M + 2,50% za dinarske kredite.

„Kao pouzdani partner Vlade Srbije i NBS, i ujedno najveći kreditor domaće privrede, želimo i na ovaj način da pružimo doprinos oporavku privrede od negativnih posledica korova virusa. Uz mere države koje se fokusiraju na ključne aspekte podrške i stabilan bankarski sistem, verujem da ćemo uspeti da očuvamo likvidnost najosetljivijih segmenata privrede, održimo ekonomsku aktivnost i postavimo privredu na očekivanu trasu rasta“, izjavio je Predrag Milenović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa privredom.

Krediti se plasiraju na period do 36 meseci, uz obavezan grace period od 9 do 12 meseci, maksimalni iznos kredita do 25% prihoda preduzeća iz 2019. godine ili 3.000.000 evra, kao i naknadu za obradu zahteva do 0,2%.
Banca Intesa je već započela sa prijemom i obradom zahteva za kredite iz ovog programa.

Tags
Back to top button