Komercijalna banka kreditira privredu s ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije korona virusa – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Komercijalna banka kreditira privredu s ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije korona virusa

Komercijalna banka AD Beograd je sa Ministarstvom finansija i Narodnom bankom Srbije potpisala Ugovor o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede sa ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2.
Za ovu vrstu kredita mogu konkurisati preduzetnici i pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i koja su razvrstana u mikro, mala i srednja preduzeća, koja ispunjavaju uslove definisane Ugovorom o garanciji.
Krediti su namenjeni finansiranju likvidnosti i obrtnih sredstava, odobravaju se sa rokom do 36 meseci, uz korišćenje grejs perioda od 9 do 12 meseci i sa povoljnim kamatnim stopama.
Maksimalni iznos kredita koji klijent može da dobije je jednak manjem od dva iznosa:
– 25% prihoda korisnika iz 2019. godine, prema finansijskim izveštajima koje je dostavio APR-u za statističke svrhe za tu godinu ili
– iznosu od 3 mil EUR, odnosno dinarskoj protivvrednosti preračunato po srednjem kursu važećem na dan zaključenja ugovora o kreditu.
Tags
Back to top button