Banke širom sveta će se suočiti sa padom kreditnog rejtinga – Bankar.rs
BANKEEVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Banke širom sveta će se suočiti sa padom kreditnog rejtinga

Banke širom sveta neizbežno će se suočiti sa negativnim rejting momentumom u 2020. kao rezultat značajnih učinaka pandemije korona virusa, naftnog šoka i nestabilnosti tržišta, ocenjuje rejting agencija Standard &Poors.

Ipak, ova agencija pretpostavlja da će se učinci ove godine uglavnom ograničiti na negativne revizije izgleda, s relativno manjim udelom snižavanja rejtinga.

S&P očekuje da će bankarske ocene ostati uglavnom stabilne iz četiri ključna razloga: prvo, uopšteno je jak položaj kapitala i likvidnosti banaka na globalnom nivou na početku pandemije, podržan značajnim jačanjem bankovnih propisa tokom poslednjih 10 godina; drugo, značajna podrška i fleksibilnost koju će bankarski sistemi dobiti od državnih organa kako bi ih privukli da nastave kreditirati domaćinstva i preduzeća, bilo u obliku likvidnosti ili kreditnih garancija, te olakšice za minimalni regulatorni kapital i potrebe za likvidnošću; treće, neviđena direktna podrška koju će vlade pružiti svom korporativnom sektoru i sektoru stanovništva; i četvrto, verovatnost, u osnovnom scenariju, 5,9-postotnog porasta globalnog BDP-a u 2021. godini nakon oštrog smanjenja za 2,4% ove godine, čak i ako se ta kontrakcija i oporavak koji sledi znatno razlikuju među zemljama.

“Naši izgledi o bankama postali su negativniji pre nekoliko sedmica, ali će verovatno postati mnogo negativniji u narednim sedmicama”, navodi S&P Global Ratings.

Rejting agencija priznaje visok stepen nesigurnosti u pogledu brzine širenja i vrhunca epidemije korona virusa. Neka vladina tela procenjuju da će pandemija doseći vrhunac oko sredine godine, a u agenciji koriste ovu pretpostavku u proceni ekonomskih i kreditnih implikacija.

Izvor: Indikator.ba

Tags
Back to top button