Podrška procesu readmisije kroz donaciju 30 laptopova Komesarijatu za izbeglice i migracije – Bankar.rs
SVE VESTI

Podrška procesu readmisije kroz donaciju 30 laptopova Komesarijatu za izbeglice i migracije

Nemačka vlada, u okviru Globalnog programa „Migracije za razvoj“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, obezbedila je Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije (KIRS) 30 laptopova. Nova IT oprema biće dodeljena i poverenicima na lokalnom nivou u 25 opština širom Srbije.

Oprema će doprineti efikasnijem upravljanju procesom readmisije, praćenju i prepoznavanju potreba povratnika na terenu, a sve u cilju njihove bolje reintegracije. Na ovaj način biće olakšano sprovođenje zajedničkih aktivnosti programa „Migracije za razvoj“ i KIRS-a u oblasti upravljanja migracijama i podrške u procesu povratka i reintegracije povratnika po Sporazumu o readmisiji.

„Dodela laptopova je deo šireg paketa podrške, u okviru kojeg je takođe kreiran nov softver za registrovanje i praćenje povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji. Komesarijatu će biti uručeno pet, dok će preostalih 25 biti podeljeni poverenicima u opštinama i gradovima sa najvećim brojem registrovanih povratnika”, izjavila je Svjetlana Đokić, nacionalna koordinatorka programa „Migracije za razvoj“.

Kroz Memorandum o razumevanju, koji je potpisan 2018. godine, uspostavljena je kontinuirana saradnja ovog programa i KIRS-a, kako bi se unapredio pristup povratnika različitim ponudama i paketima usluga, kao i pružanje informacija o mogućnostima zapošljavanja, obukama i perspektivama za traženje zaposlenja u Srbiji.

„Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije vodi evidenciju o povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji. Ti podaci se čuvaju u našoj bazi. Zahvaljujući dobijenim laptopovima poverenicima će biti olakšan pristup bazi povratnika, a samim tim će imati i bolji uvid u potrebe povratnika koji se nalaze na teritoriji njihove opštine. Sve ovo će unaprediti planiranje pomoći ovoj kategoriji ugroženih lica, i učiniti kvalitetnijom uslugu koja se realizuje u pojedinačnim jedinicama lokalnih samouprava“, istakao je Dejan Milisavljević, savetnik u Odeljenju za prihvat, zbrinjavanje i povratnike po readmisiji Komesarijata za izbeglice i migracije, zahvalivši se istovremeno Nemačkoj vladi i Globalnom programu „Migracije za razvoj“ na podršci.

Program „Migracije za razvoj“ je nedavno KIRS-u donirao softver za praćenje procesa readmisije, koji predstavlja zajedničku platformu za razmenu informacija i kreiranje ciljane podrške.

„Novo softversko rešenje je omogućilo adekvatnije praćenje podataka o povratnicima, ali i podršku poverenicima za izbeglice i migracije u svakodnevnom radu“, istakla je Mirjana Dimitrijević, GIZ savetnica u Nemačkom informativnom centru za razvoj karijere i savetovanje DIMAK.

„U okviru novog sistema praćenja poverenici na lokalu će imati značajniju ulogu u prikupljanju, unosu i procesuiranju podataka o povratnicima. Za poverenike će biti organizovana i obuka za korišćenje novog softvera. Podela laptopova poverenicima u odabranim jedinicama lokalne samouprave je u toku. Ova podrška u opremi posebno je značajna u aktuelnoj situaciji pandemije, kako bi poverenici na što brži i kvalitetniji način mogli da pomognu ovoj izuzetno osetljivoj kategoriji stanovništva”, dodala je Mirjana Dimitrijević.

Oprema je donirana poverenicima u lokalnim samoupravama u Leskovcu, Novom Sadu, Beogradu (Paliluli), Vranju, Bujanovcu, Smederevu, Požarevcu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kruševcu, Subotici, Vršcu, Novom Beogradu, Pančevu, Šapcu, Prokuplju, Surdulici, Aleksincu, Pirotu, Mladenovcu, Kraljevu, Knjaževcu, Beočinu, Surčinu, Zaječaru.

Tags
Back to top button