Mali: Korporativne obveznice su mogući izvor dodatnog kapitala – Bankar.rs
INTERVJUISVE VESTI

Mali: Korporativne obveznice su mogući izvor dodatnog kapitala

Izdavanje korporativnih obveznica moglo bi da posluži kao važan dodatni izvor finansiranja kompanijama u Srbiji, ocenjeno je danas na sastanku ministra finansija Siniše Malog sa predstavnicima Кomisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze i Centralnog registra za hartije od vrednosti.

„Mi nastavljamo intenzivnu saradnju na razvoju i oživljavanju tog finanijskog instrumenta. Svesni smo da bi izdavanje ovih hartija od vrednosti moglo da posluži kao dodatna mogućnost finansiranja kompanija“, rekao je Mali, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Prema njegovim rečima, velike korporacije širom sveta već se finansiraju izdavanjem korporativnih obveznica koje predstavljaju dužničke finansijske hartije od vrednosti, pa tako ni Srbija ne bi bila izuzetak.

Srbija se, kako je istakao Mali, sa svojim državnim hartijama od vrednosti već pozicionirala na međunarodnom tržištu i njene hartije su već bile na listi za potencijalno uključivanje u JP Morganov indeks državnih obveznica zemalja u razvoju.

Kako je ukazao, taj potez i dobro kotiranje državnih hartija omogućilo je da one dođu do što jeftinijih izvora finansiranja emitovanjem svojih hartija od vrednosti.

„Ako je naša državna obveznica dobila takav epitet, da je likvidna i lako dostupna investitorima, nema razloga da to ne bude slučaj i sa obveznicama koje će izdavati srpske kompanije. Mi imamo dobre korporacije ali im je svakako potrebna finansijska injekcija u vidu dodatnog kapitala. Ovo može da posluži kao neka vrsta dokapitalizacije koja će im pomoći da dodatnom snagom nastave da se razvijaju posle epidemije“, rekao je Mali.

Dodao je da „što je korporacija finansijski stabilnija i ima pouzdane izvore prihoda, prinos koji će investitori želeti da plate je niži, odnosno kompanija će se zadužiti jeftinije.

Vlada Srbije je 10. aprila usvojila Uredbu o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti za vreme vanrednog stanja kojom se pojednostavljuje postupak za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Srbije u tom periodu.

Glavna novina je da se maksimalno pojednostavljuje postupak za odobravanje Prospekta preduzeća za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti. Pripremeljen je propis kojim se olakšava i pojeftinjuje izdavanje korporativnih obveznica, što je prvi korak ka obezbeđivanju uslova za njihovo emitovanje.

Od te mere se, kako je saopštilo Ministarstvo finansija, dosta očekuje, a postoji verovatnoća da se u otkupu obveznica pojave kako domaći investitori, tako i država.

„Znamo da preduzeća nemaju dovoljno informacija o ovom instrumentu, te ćemo mi biti u prilici narednih dana da pričamo o tome i da promovišemo i to kao jedan od dobrih načina finansiranja i da ispitamo sve opcije koje su nam na stolu. Želimo da opipamo impuls zainteresovanosti kompanija, da vidimo koliki je mogući prinos i da li je taj potez opravdan. Tako rade sve zemlje koje teže nekom razvoju i stabilnosti, koje su odgovorne ispremaju se za ‘dan posle’ epidemije“, rekao je Mali.

Tags
Back to top button