Olakšice za izvoznike – Moratorijum na sva potraživanja AOFI do kraja godine – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Olakšice za izvoznike – Moratorijum na sva potraživanja AOFI do kraja godine

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI) donela je odluku o uspostavljanju moratorijuma na sva potraživanja u cilju prevazilaženja negativnih efekata po izvozno orijentisanu privredu Srbije usled pandemije virusa COVID 19, navodi se na sajtu Privredne komore Srbije (PKS).

Svi korisnici koji ne žele da koriste period mirovanja treba da dostave izjavu Agenciji najkasnije do 24. aprila.

Imajući u vidu nastalu situaciju i suočavanje sa teškoćama u otplati obaveza AOFI, čija je prvenstvena uloga da podstiče izvoz i pruži podršku izvozno orijentisanim privrednim subjektima, preduzeo je neophodne mere kako bi u vanrednim okolnostima olakšao situaciju svojim korisnicima. Tako Agencija svim korisnicima kredita odobrava period mirovanja dospelih i nedospelih obaveza do kraja godine.

Odlukom su izuzeti korisnici kredita nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje, postupak stečaja i prinudne likvidacije.

Moratorijum se ne odnosi ni na korisnike kredita za koje je doneta odluka Izvršnog odbora Agencije o pokretanju postupka naplate potraživanja sudskim putem sa stanjem na dan 31. mart.

Tags
Back to top button