Prolongiranje rokova za povrat inostranog PDV-a u vanrednim okolnostima – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Prolongiranje rokova za povrat inostranog PDV-a u vanrednim okolnostima

Poslovanje u doba pandemije virusa korona je otežano, a u nekim delatnostima je čak i nemoguće. Postojeće nepovoljne okolnosti svakako donose i zabrinutost kod srpskih kompanija (pravnih lica) koje su prethodnih godina uspešno vraćale inostrani PDV (za troškove hotela, seminara, kongresa, edukacije, goriva, putarine itd.), i na taj način doprinosile značajnim uštedama inostranih troškova i povećanju sopstvene likvidnosti.
Promene poslovnog ambijenta (rad od kuće, prinudni odmori i sl.), česti prekidi pa i zastoji u elektronskim mrežama, zatim skraćenje rada institucija kao i poremećaj u radu poštanskih i jednog broja kurirskih službi ozbiljno će otežati kreiranje refundabilnih zahteva u ranije utvrđenim rokovima.
Imajući u vidu sve pobrojane okolnosti, a cilju zaštite interesa klijenata, švajcarski United Cash Back kao vodeća evropska mreža kancelarija za povrat inostranog PDV-a još početkom marta je pokrenuo ideju za produženje rokova za podnošenje refundabilnih zahteva. U saradnji sa evropskom asocijacijom za PDV – IVA (International VAT assciation), kreirana je inicijativa za produženje rokova.
Inicijativa predlaže prolongiranje rokova iz Direktive 13 (po kojoj je važeči rok 30. jun, tekuće godine), kao i Direktive 8 (po kojoj je važeči rok 30. septembar tekuće godine).
Inicijativa je poslata na adresu Evropske komisije. Iz komisije je stigao odgovor da podržavaju predlog, i da su u toku konsultacije sa najvećim Poreskim upravama EU. Nezvanično je potvrđeno da se Poreska uprava Nemačke već izjasnila podržavajući predlog iz inicijative.
Očekuje se od Komisije da najkasnije do kraja aprila donese odgovarajući akt koji bi obavezao sve poreske uprave država EU da prolongiraju postojeće rokove.
Nadamo se da će i Poreska uprava Srbije prolongirati postojeći rok i da će umesto 30. jun, omogućiti prijem zahteva do 30. septembra i na taj način zaštiti interese stranih investitora kao i drugih inostranih kompanija koje obavljaju poslovne aktivnosti u Srbiji.
Izvor: eKapija
Tags
Back to top button