NBS donela Instrukciju o načinu privremenog postupanja banaka u radu sa menjačnicama – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS donela Instrukciju o načinu privremenog postupanja banaka u radu sa menjačnicama

Narodna banka Srbije (NBS) donela je Instrukciju o načinu privremenog postupanja banaka u radu sa ovlašćenim menjačima za vreme trajanja vanrednog stanja. Instrukcija se odnosi na banke koje imaju zaključene ugovore sa ovlašćenim menjačima i njome se privremeno uređuje način postupanja banaka za vreme trajanja vanrednog stanja proglašenog usled širenja korona virusa, objavila je centralna banka na svom sajtu.

Instrukcijom se propisuje da banka ne može jednostrano da raskine ugovor koji je zaključila sa ovlašćenim menjačem samo zbog okolnosti koje se odnose na njeno izmenjeno poslovanje tokom trajanja vanrednog stanja kao što je na primer smanjenje obima aktivnosti ili privremeni prestanak rada pojedinih poslovnih jedinica.

Banka je dužna da obezbedi minimum procesa rada, odnosno da preduzme sve potrebne aktivnosti radi omogućavanja ovlašćenom menjaču da ispuni propisane obaveze, u skladu sa ugovorom, a naročito prodaju efektivnog stranog novca banci, uplatu gotovine u dinarima na tekući račun kod banke i slično.

Ovom instrukcijom propisano je da su banke dužne da organizuju rad najmanje jedne ekspoziture ili poslovne jedinice na teritoriji opštine, odnosno grada ili gradske opštine na teritoriji grada Beograda, na kojoj je pre uvođenja vanrednog stanja radila jedna ekspozitura ili više njih ili druga poslovna jedinica banke.

Banke su dužne da organizuju taj rad svakog radnog dana, najmanje dva sata u toku jednog dana, u vreme kada ne postoji zabrana kretanja na javnim mestima, pri čemu ta dva sata ne mogu da obuhvate poslednji sat pred početak zabrane kretanja, a u skladu s naredbom Ministarstva unutrašnjih poslova kojom se uređuje ograničenje i zabrana kretanja.

Pored toga, banke će biti u obavezi da obezbede i telefonsku liniju za kontakt na koju se mogu javljati ovlašćeni menjači, kao i da podatke o brojevima telefona i informacije o radnom vremenu njenih ekspozitura ili poslovnih jedinica za obavljanje poslova sa ovlašćenim menjačima objave na svojim internet prezentacijama.

Tags
Back to top button