Sava osiguranje – Klijentima omogućeno produženje plaćanja dospelih premija osiguranja – Bankar.rs
ANALIZEOSIGURANJESVE VESTI

Sava osiguranje – Klijentima omogućeno produženje plaćanja dospelih premija osiguranja

Imajući u vidu vanredno stanje usled pandemije virusa Covid-19 i suočavanje sa teškoćama u plaćanju obaveza po osnovu ugovora o osiguranju, kojima je predviđeno periodično plaćanje premije, Sava osiguranje  obaveštava ugovarače osiguranja:

– kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana,

– koji su ostali bez redovnih prihoda i

– čija su redovna primanja znatno smanjena i nisu u mogućnosti da izmire svoje obaveze,

da obaveze plaćanja premije osiguranja, dospele u periodu trajanja vanrednih mera zbog epidemije, mogu izmiriti po prestanku vanrednog stanja.

Odloženo plaćanje dospelih obaveza neće za posledicu imati obračunavanje zatezne kamate, niti uticaja na ostvarivanje prava iz predmetnih ugovora o osiguranju.

Detaljne informacije o mogućnosti produženja plaćanja dospelih premija osiguranja možete pročitati na:

https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/novosti/174738/

Tags
Back to top button