Bankama u Crnoj Gori privremeno zabranjena isplata dividende – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Bankama u Crnoj Gori privremeno zabranjena isplata dividende

Savet Centralne banke Crne Gore doneo je odluku o izmeni i dopunama Odluke o privremenim merama za ublažavanje negativnih uticaja novog virusa korona na finansijski sistem, a prvom merom bankama se privremeno zabranjuje isplata dividende akcionarima, osim isplate u obliku akcija banke.

“Dakle, dozvoljena je raspodela dividende jedino na način da se ona transformiše u akcijski kapital. Time će se povećati nivo kapitalizovanosti crnogorskog bankarskog sistema i obezbediti da bude potpuno spreman za potencijalne izazove”, saopšteno je iz CBCG.

Drugom merom se dozvoljava bankama da, kroz odobravanje kredita ili na drugi način, povećaju izloženost prema jednom licu, odnosno grupi povezanih lica preko propisanih limita izloženosti (25 odsto sopstvenih sredstava banke), uz prethodno odobrenje Centralne banke.

“Banka je u obavezi da, uz zahtev za izdavanje ovog odobrenja, dostavi Centralnoj banci informaciju o razlozima za povećanje izloženosti, sa iznosom prekoračenja i rokom u kojem će banka svesti tu izloženost u prethodno propisane okvire. Na ovaj način se olakšava pribavljanje dodatnih finansijskih sredstava delu korisnika kredita koji su pogođeni aktuelnom krizom i daje se podsticaj nastavku njihovog poslovanja”, ističu u CBCG.

Naglašavaju da je reč o merama privremenog karaktera, čija će dužina trajanja zavisiti od daljeg razvoja situacije i finansijskog stanja banaka, koje se pojačano i na dnevnom nivou prati.

U CBCG ističu da je u ovom trenutku velika prednost činjenica da je bankarski sistem u Crnoj Gori visoko likvidan, te je sposoban da pruži potrebnu kreditnu podršku građanima i privredi.

“Ukoliko kriza potraje i ukaže se potreba “upumpavanja“ nove likvidnosti, CBCG raspolaže sredstvima koja mogu biti iskorišćena za tu namenu”, navodi se u saopštenju CBCG.

Tags
Back to top button