NBS upozorila banke da paze na rizike daljinskog rada i sajber bezbednost – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKENBSSLIDERSVE VESTI

NBS upozorila banke da paze na rizike daljinskog rada i sajber bezbednost

Narodna banka Srbije (NBS) upozorila je poslovne banke da obrate pažnju na rizike vezane za daljinski rad i sajber bezbednost, s obzirom da će zbog vanrednog stanja velikom broju ljudi biti omogućen rad od kuće.

Centralna banka posebno ističe da ranjivosti informacionog sistema koje mogu biti iskorišćene daljinskim pristupom treba svesti na najmanju moguću meru, što je od suštinske važnosti u preventivnom delovanju od potencijalnih malicioznih napada.

U saopštenju se ističe da treba obratiti pažnju na rizike zaposlenih koji se bave ili pristupaju informacionim sistema, odnosno njihovim pravima pristupa, lokacijama sa kojih se pristupa kao i uređaja koji se koriste za pristup.

Banakama se takođe preporučuje da preispitaju planove kontinuiteta poslovanja, ali se ističe i potreba da se osmisle nova testna scenarija koja sagledavaju ugroženost poslovanja usled korona virusa (smanjen broj zaposlenih, nedostupnost radnog prostora zbog kontaminacije).

Narodna banka je posebno skrenula pažnju na poverljivost informacija i ličnih podataka koje zbog daljinskog rada mogu biti ugrožene i kompromitovane.

S tim u vezi potrebno je razmotriti sve preventivne mere koje mogu umanjiti navedeni rizik, ističe se u saopštenju NBS.

Tags
Back to top button