Banke od danas digitalnim putem do podataka katastra – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESVE VESTI

Banke od danas digitalnim putem do podataka katastra

Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je da će od danas sve banke u Srbiji imati mogućnost digitalne komunikacije sa katastrom.

Bankarski službenici će moći da sve potrebne zahteve, za građane i privredu, podnesu preko servisa eŠalter i preuzmu dokumenta koja su im neophodna da bi svojim klijentima odobrili kredit ili hipoteku.

Banke će preko eŠaltera moći da podnesu zahteve za list nepokretnosti, uverenje o prethodnim zahtevima, list vodova tj. za sva ona dokumenta koja su im potrebna za poslove u vezi sa nepokretnostima. Korišćenje aplikacije eŠalter, kako je istaknuto, jednostavno je i traži osnove digitalne pismenosti.

Iz RGZ očekuju da će to doprineti bržoj realizaciji upisa i brisanja hipoteka i drugih poslova u vezi sa nepokretnostima koje banke obavljaju.

Do sada su sa katastrom digitalno povezani svi sudovi u Srbiji, notari i oko 600 licenciranih geodetskih organizacija, advokati.

Istaknuto je da je digitalno povezivanje banaka sa katastrom finalni korak u potpunoj digitalizaciji RGZ-a. Korišćenje digitalne komunikacije omogućava nesmetan pristup uslugama katastra tokom vanrednog stanja.

Takođe, pružanjem usluga preko eŠaltera smanjuje se mogućnost korupcije i protoka netačnih i nepotpunih informacija.

Zahvaljujući novim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova sva rešenja koja donosi katastar biće dostupna u digitalnom obliku na “Elektronskoj oglasnoj tabli”.

Podseća se da digitalna reforma RGZ omogućava građanima i privredi da sve poslove u vezi sa nepokretnostima koje poseduju, mogu da obave u svom gradu, bez obzira gde se njihova nepokretnost nalazi.

Tags
Back to top button