NBS organizovala rad u uslovima epidemije i vanrednog stanja – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS organizovala rad u uslovima epidemije i vanrednog stanja

U uslovima izraženih rizika od širenja zarazne bolesti izazvane virusom COVID-19 (virus korona) i vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbiji, koje je tim povodom proglašeno 15. marta 2020. godine, Narodna banka Srbije organizovala je rad u posebnim uslovima kojima se obezbeđuje nesmetano obavljanje i kontinuitet svih ključnih funkcija.

Između ostalog, to uključuje nesmetano obavljanje platnog prometa, sprovođenje monetarnih i deviznih operacija, kao i sve druge aktivnosti kojima se omogućava nesmetano funkcionisanje finansijskog sistema i obavljanje poslova koji se tiču ostvarivanja naših ciljeva i funkcija.

Istovremeno, u cilju preventivne zdravstvene zaštite naših građana, dok traje vanredno stanje preduzimaju se sledeće mere:
– Neće se održavati stručne obuke, polaganja ispita, niti bilo kakve manifestacije u organizaciji Narodne banke Srbije;
Centar za posetioce (izložbeni prostor), Biblioteka i Arhiv Narodne banke Srbije neće neposredno biti dostupni za posetioce, odnosno za spoljne korisnike;
– Neće se održavati sastanci sa strankama u Narodnoj banci Srbije, osim po potrebi, a kontakti, saradnja i komunikacija sa strankama odvijaće se, u meri u kojoj je to moguće, elektronski i preko video-konferencijskih poziva (ili na sličan, zdravstveno bezbedan način).

Da bi se sprečio rizik od širenja zaraze i zaštitilo javno zdravlje, daju se i sledeće preporuke:

– Plaćanja, kad god je to moguće, vršite bezgotovinski (mobilnim telefonom, putem računara, platnim karticama), uključujući i plaćanja nedavno uvedenim QR kodom na prodajnim mestima;
‒ Kad god je moguće, koristite usluge koje banke nude na daljinu putem elektronskog i mobilnog bankarstva (izbegavajte odlazak u poslovne jedinice, odnosno šaltere banaka);
– Za pitanja, konsultacije ili slanje dokumentacije bankama preporučuje se korišćenje elektronske pošte, društvenih mreža i usluga bankarskih kontakt centara.

Narodna banka Srbije će nastaviti intenzivnu komunikaciju s poslovnim bankama i ostalim pružaocima finansijskih usluga kako bi se obezbedilo adekvatno upravljanje operativnim rizicima, a unutar Narodne banke Srbije preduzete su mere zdravstvene zaštite i bezbednosti koje se sprovode i na nivou države.

Korisnicima finansijskih usluga, kao i do sada, i dalje je dostupna mogućnost podnošenja pritužbi/prigovora na rad davaoca finansijskih usluga na internet adresi Narodne banke Srbije.

Dok traju vanredne okolnosti, u cilju zaštite javnog zdravlja, građanima savetujemo da koriste isključivo ovaj način za podnošenje pritužbi.

Narodna banka Srbije ostaje otvorena i za upite, u skladu s dosadašnjom praksom, na mejl adrese nadležnih organizacionih jedinica, koje su dostupne na sajtu Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije će i u narednom periodu nastaviti da preduzima sve aktivnosti za koje se proceni da su nužne u cilju zaštite zdravlja naših građana i zaposlenih u Narodnoj banci Srbije i da obezbeđuje uslove za nesmetano obavljanje finansijskih transakcija, kao i da transparentno izveštava javnost o njima.

Tags
Back to top button