Bankar.rs istražuje – Bankarski sektori Srbije i Crne Gore spremni za kriznu situaciju zbog koronavirusa – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Bankar.rs istražuje – Bankarski sektori Srbije i Crne Gore spremni za kriznu situaciju zbog koronavirusa

Bankarski sektori Srbije i Crne Gore pripremljeni su kriznu situaciju u vezi sa korona virusom i već su preduzete prve mere. Sagovornici portala Bankar.rs detaljno su naveli na koji način se bore sa aktuelnom situacijom.
U Narodnoj banci Srbije, instituciji koja je nadležna za obezbeđenje finansijske stabilnosti i supervizor je banaka, za Bankar.rs poručuju da pažljivo prate aktuelnu situaciju, kao i da će delovati u skladu sa njenim razvojem i u koordinaciji sa svim relevantnim državnim institucijama.
“S tim u vezi NBS je u neposrednoj komunikaciji sa bankama, kao subjektima čije poslovanje nadzire, ukazala na neophodnost proaktivnog postupanja u kontekstu novonastalih okolnosti, preduzimanja preventivnih aktivnosti, primenu odgovarajućih mera i uključivanja istih u planove banaka u vezi sa obezbeđivanjem kontinuiteta poslovanja”, kažu u NBS.
Od banaka, ističu, se očekuje da u svim segmentima svog poslovanja uzmu u obzir rizike koji se mogu javiti i materijalizovati, sa posebnim  fokusom na pripremu za eventualne vanredne okolnosti.
“U skladu sa navedenim i banke su prepoznale potencijalne rizike koji proizlaze iz aktuelne situacije sa korona virusom, preduzimaju aktivnosti i pripremaju se za vanredne okolnosti u slučaju nepredviđenih događaja preduzimanjem odgovarajućih mera obezbeđenja kontinuiteta poslovanja i kritičnih funkcija banke”, zaključili su u centralnoj banci.
Da je bankarski sektor pripremljen za krizne situacije u vezi sa korona virusom, izjavio je i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić. Kako je istakao, Evropska centralna banka i Evropska bankarska federacija već su poslali preporuku bankama da testiraju svoje bekap planove koje, inače, imaju sve banke.
“To je nešto što je sastavni deo procesa u bankarskom sektoru, ne samo u ovom slučaju, već i u drugim sličnim situacijama. Tako je  bilo i pre nekoliko godina tokom epidemije gripa i u drugim sličnim situacijama”, podsetio je on.
Vasić je naglasio da su banke uvek spremne za rizične situacije.
“Bez obzira da li je u pitanju virus ili ne, svaka banka ima svoj ritam, pošto najveći broj je deo većih grupacija. U svakoj banci postoji komitet koji se bavi procenom rizika i koji prati poreporuke relevantnih državnih organa, pre svega, Ministarstva zdravlja u slučaju korona virusa”, rekao je on.
Kako je dodao, postoji više mogućnosti funkcionisanja banaka u tim situacijama, kaošto su rad u bankama, rad od kuće, više mogućnosti dopremanja novca, smanjivanje nekih aktivnosti…
U Erste banci u Srbiji već su na delu pojačane mere povodom situacije u vezi koronavirusa.
“Kod nas se već primenjuju pojačane mere higijene (jaka sredstva za dezinfekciju u svakom prostoru). Takođe, preporuka je da svako ko ima znake infekcije ostane kod kuće, a na snazi je i zabrana putovanja u inostranstvo. Bitno je napomenuti da su sve bitne funckije banke osposobljene za rad od kuće”, rekao je za Bankar.rs Slavko Carić, predsednik IO Erste banke.
I u susednoj Crnoj Gori centralna banka pomno prati situaciju u vezi koronavirusa za koju su, ističu, potpuno spremni. Kako je za Bankar.rs poručio guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić, poručuje da je, u skladu sa daljim razvojem situacije, CBCG spremna da, ukoliko se za tim ukaže potreba, preduzme odgovarajuće ciljane mere koje ima na raspolaganju, kako bi se, u meri objektivno mogućeg, uticalo na smanjenje rizika.
“Sa stanovišta obezbeđenja kontinuiteta poslovanja CBCG, vrhovna monetarna institucija je jedna od prvih  koja je preduzela mere kontinuiteta kritičnih poslovnih funkcija za slučaj širenja COVID-19 virusa. U tom pravcu je 5. marta privremeno (do daljnjeg obaveštenja) obustavljena aktivnost u vezi sa putovanjima u inostranstvo – seminari, konferencije i druga službena putovanja zaposlenih. Sve neophodne aktivnosti predviđene ovim službenim putovanjima realizuju se elektronskim putem. Ujedno vodi se striktna evidencija podataka o odsustvu i razlogu odsustva zaposlenih”, precizirali su za Bankar.rs u CBCG.
Kako su dodali, shodno Planu kontinuiteta poslovanja Centralne banke Crne Gore, a u cilju pune operacionalizacije započetih mera i aktivnosti na planu zaštite zdravlja zaposlenih i obezbeđenja kontinuiteta kritičnih poslovnih funkcija u uslovima nepredvidljivih okolnosti i posledica koje mogu nastati pojavom i širenjem COVID-19 virusa, te aktivnosti uključuju i stvaranje uslova za siguran rad sa udaljenim pristupom  za određeni broj zaposlenih, na kritičnim pozicijama za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja. Napominju da je u toku proces testiranja scenarija.
“CBCG ima redovnu koordinaciju sa bankama, ostalim institucijama i klijentima, kako bi se obezbedio neometan servis prema javnosti. S tim u vezi, možemo naglasiti da su i banke u Crnoj Gori preventivno reagovale kroz niz mera, od kreiranja Kriznih operativnih grupa za eskalaciju COVID-19, aktiviranja Planova za kontinuitet poslovanja, kao i Odbora za operativni rizik po ovoj temi, testiranje IT resursa za VPN konekcije, kao i ostalih mera na raspolaganju”, naveli su u CBCG.
Istovremeno, dodaju i da aktuelna situacija u vezi sa epidemijom koronavirusa može predstavljati rizik koji utiče na projekcije ekonomskog rasta, kao i na performanse i funkcionisanje globalnih finansijskih tržišta, što se posebno može odraziti na male i, posledično, otvorene ekonomije.
“S tim u vezi, CBCG pomno i sa velikom pažnjom prati razvoj situacije i potencijalni uticaj pomenutog rizika na ekonomiju, srednjoročnu inflaciju, zdravlje i otpornost bankarskog sistema i finansijsku stabilnost”, zaključili su.
Iz Addiko banke u Crnoj Gori su za portal Bankar.me kazali da su preduzeli niz preventivnih mera u vezi sa pojavom koronavirusa u Evropi. Svi zaposleni su dobili preporuke za ponašanje u cilju prevencije virusa, merama opreza i higijeni koju je nužno održavati na radnom mestu i izvan njega.
“Svakodnevno se vrši dezinfekcija opreme, nameštaja i prostorija kako bismo zaštitili bezbednost naših zaposlenih i klijenata. Poslovna putovanja su redukovana na minimum, a za održavanje sastanaka podstičemo upotrebu sistema za video konferencije i rešenja za elektronsku komunikaciju i timski rad. Takođe, Addiko Bank ima interne protokole za postupanje u situacijama koje spadaju pod kategoriju kriznog menadžmenta i osiguranja kontinuiteta poslovanja”, kazali su iz Addiko banke.
Kako su dodali, prate razvoj događaja i preduzimaju interne preventivne mere u skladu s opštim preporukama nadležnih tela, a s ciljem zaštite zaposlenih, klijenata i partnera.
“Addiko Grupa je svim svojim podružnicama dostavila preporuke za prevenciju koronavirusa i mere se već sprovode kako u Centrali u Austriji, tako i u svim zemljama u kojima posluje Addiko Bank AG”.
Iz Podgoričke banke navode da menadžment banke obraća posebnu pažnju na praćenje situacije sa Korona virusom, kao i zaposleni koji su zaduženi da rade na prevenciji.
“Preporučeno je da kolege ne putuju u oblasti koje su ozbiljno pogođene virusom, a poslovna putovanja u oblasti koje nisu zvanično ili nisu ozbiljno pogođene dozvoljena su u posebno opravdanim slučajevima. Takođe je preporučeno održavanje saradnje sa lokalnim i stranim poslovnim partnerima putem elektronskih kanala (kao što su video konferencija, telefon, e-mail, itd.). U cilju prevencije pojave Korona virusa i zaštite naših zaposlenih preduzete su i dodatne higijenske mere u upravnoj zgradi banke kao i u svim ekspoziturama”, navode iz banke.
Iako u Crnoj Gori još nema zabeleženih slučajeva infekcije novim koronavirusom, iz Erste banke u toj zemlji su kazali da radi predostrožnosti promovišu značaj odgovornog ponašanja i pravilne respiratorne higijene, edukuju zaposlene o načinima da zaštite sebe i druge od respiratornih infekcija.
Tags
Back to top button