NBS: Rast bezgotovinskih plaćanja u 2019. godini – Bankar.rs
ANALIZENBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Rast bezgotovinskih plaćanja u 2019. godini

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da je na kraju 2018. godine 2.465.904 korisnika – građana i pravnih lica, sa pružaocem platnih usluga imalo ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva, a na kraju 2019. godine 2.748.395 korisnika, što je povećanje od 11,46 odsto.

Rast broja korisnika koji su ugovorili uslugu mobilnog plaćanja je još značajniji budući da je na kraju 2018. godine 1.426.825 korisnika sa pružaocem platnih usluga imalo ugovorenu uslugu mobilnog plaćanja, a na kraju 2019. godine 1.702.767, što je povećanje od 19,34 odsto.

Broj transakcija izvršenih transferom odobrenja povećan je za 5,27 odsto u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu.

Najveće procentualno povećanje u okviru transfera odobrenja ostvareno je kod transakcija izvršenih upotrebom mobilnog bankarstva.

Prošle godine izvršeno je 25.076.935 transakcija upotrebom mobilnog bankarstva i taj broj je veći za 43,74 odsto u odnosu na broj transakcija ostvaren u 2018. godini kada je izvršeno 17.445.567 transakcija.

U 2019. godini izvršeno je ukupno 137.829.656 transakcija upotrebom elektronskog bankarstva, što je za 10,03 odsto više u odnosu na broj tih transakcija ostvaren u 2018. godini.

U 2019. prvi put broj transakcija koje su građani obavili upotrebom mobilnog bankarstva (22.253.520) nadmašio je broj transakcija korišćenjem elektronskog bankarstva (21.803.398).

Broj transakcija mobilnim bankarstvom u 2019. godini bio je veći za 43,11 odsto u odnosu na broj ovih transakcija ostvaren godinu dana ranije, dok je u 2019. broj transakcija elektronskim bankarstvom bio veći za 3,91 odsto u odnosu na 2018.

Do kraja 2019. godine bilo je ukupno 8.601.305 platnih kartica, što je za 10,57 odsto više u odnosu na 2018. godinu.

Na prihvatnoj mreži u Srbiji u 2019. obavljeno je 245.917.379 transakcija na POS terminalima kod trgovaca u Srbiji upotrebom kartica koje je izdao pružalac platnih usluga iz Srbije, što je za 19,6 odsto više u odnosu na broj tih transakcija ostvaren u 2018.

Na POS terminalima trgovaca u Srbiji u 2019. obavljeno je 18.965.782 transakcija karticama koje nije izdao pružalac platnih usluga iz Srbije, što je za 18,09 odsto više u odnosu na 2018.

U poređenju sa 2018. obavljeno je i 62,86 odsto više transakcija kupovine roba i usluga karticama i e-novcem na internetu u svim valutama u odnosu na 2018. godinu.

Povećan je i broj transakcija ostvaren u dinarimaza 146,78 odsto u odnosu 2018. godinu.

Platnim karticama i e-novcem na internet stranicama u evrima obavljeno je 3.137.417 traqnsakcija, što je za 21,83 odsto više u odnosu na 2018. godinu, dok je broj tih transakcija u američkim dolarima povećan 12,32 odsto u odnosu na 2018. godinu.

Tags
Back to top button