Belgijska KBC Grupa kupuje OTP banku u Slovačkoj – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Belgijska KBC Grupa kupuje OTP banku u Slovačkoj

Belgijska KBC grupa i OTP Grupa, matična kompanija OTP Banka Slovensko (Slovačka), postigli su dogovor da KBC stekne vlasništvo nad 99,44% udela u OTP banci Slovensko, srednjoj slovačkoj banci koja se fokusirala na maloprodaju, mikro i mala i srednja preduzeća.

Akvizicija će imati ograničen uticaj (-0,2%) na solidan kapitalni položaj KBC-a, zadržavajući odličan odnos CETC-a KBC-a znatno iznad regulatornih minimalnih kapitalnih zahteva. Na kraju 2019. odnos CET1 iznosio je 15,7% 1 (Bazel III u potpunosti napunjen, danski kompromis).

Transakcija je još uvek podložna regulatornom odobrenju od Nacionalne banke Slovačke (NBS) i odobrenja Nacionalne banke Belgije (NBB), Evropske centralne banke (ECB) i Antimonopolske kancelarije Slovačke Republike. Strane uključene u transakciju očekuju da će posao biti finalizovan sredinom 2020. godine (u drugom ili trećem kvartalu).

Nakon pribavljanja potrebnih regulatornih odobrenja, KBC banka će postati nova matična kompanija OTP banke Slovensko. Budući spojeni entitet značajno će ojačati franšizu bankarskog osiguranja ČSOB-a u Slovačkoj i povećati potencijal za cross-selling pomoću ČSOB Poist’ovna, ČSOB Leasing i ČSOB Asset Management.

Sledeći logični korak je pravno i operativno spajanje ČSOB banke i OTP banke Slovensko, što će dodatno učvrstiti trenutnu poziciju ČSOB-a na četvrtom mestu na slovačkom bankarskom tržištu u pogledu imovine, s tržišnim udelom od oko 12,6%. KBC veruje u pozitivan uticaj saradnje. Robna marka OTB Banke Slovensko ostat će prisutna tokom određenog perioda, i dalje će osigurati neprimetan prelaz za kupce i osoblje do spajanja.

U međuvremenu, OTP banka Slovensko, uz punu podršku ČSOB-a, nastaviće da poštuje svoje obaveze na tržištu i pruži profesionalnu uslugu najvišeg nivoa svim svojim klijentima, koji neće morati da preduzmu bilo kakvu akciju kao rezultat transakcija.

„Ovaj posao predstavlja dalje sprovođenje naše strategije, koja je usmerena na to da postanemo referentna grupa za osiguranje banaka za maloprodajne klijente, mala i srednja preduzeća i srednje kategorije na glavnim tržištima KBC-a. Preko ČSOB banke prisutni smo na slovačkom bankarskom tržištu od 2002. godine. Akvizicija OTP banke Slovensko omogućiće nam da značajno ojačamo svoj udeo na slovačkom tržištu, istovremeno omogućavajući nam da koristimo od ekonomije obima i povećane vidljivosti na ovom visoko konkurentnom tržištu. Takođe će nam stvoriti mogućnosti da pružimo složene finansijske usluge visokog nivoa širokom krugu klijenata, koji će nesumnjivo imati koristi od ovog spajanja“, saopštio je Džon This, izvršni direktor KBC Group.

„OTP grupa kontinuirano radi na povećanju svog tržišnog udela u regiji CEE putem organskog rasta i akvizicija. Grupa je pratila ovu strategiju tokom skoro dvadeset godina koliko je bila prisutna u Slovačkoj. Međutim, kako nije uspela da poveća svoj tržišni udeo na optimalan nivo, uprava je donela odluku o prodaji ovog člana grupe. Ovaj dogovor će omogućiti našoj grupi da se fokusira na tržišta na kojima možemo postići veći tržišni udeo u budućnosti. Od samog početka procesa prodaje bilo je od presudne važnosti da menadžment OTP banke postigne dogovor sa partnerom koji će moći da nastavi da pruža klijentima OTP banke Slovensko inovativna finansijska rešenja i visok standard usluga koji su postali i na koje smo navikli i gde bi slovačkim kolegama bilo dostupno stalno profesionalno napredovanje i stabilna pozicija poslodavaca. Potpuno sam uveren da će promena vlasništva ponuditi brojne mogućnosti kupcima i kolegama kako sada tako i u budućnosti.
Želio bih zahvaliti upravi i osoblju OTP banke Slovensko na njihovom profesionalnom i predanom radu tokom gotovo dve decenije u kojima je naša podružnica bila stabilan tržišni igrač koji pruža visokokvalitetne usluge u Slovačkoj”, izjavio je Šandor Čanji, predsedavajući i izvršni direktor OTP banke.

 

Tags
Back to top button