CG: Profit bankarskog sektora u 2019. godini iznosio 51 milion evra – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

CG: Profit bankarskog sektora u 2019. godini iznosio 51 milion evra

Ukupni profit bankarskog sektora u Crnoj Gori u prošloj godini je blizu 51 milion evra. Od 13 banaka samo je jedna, Nova banka, u minusu 1,45 miliona evra.

Raspored banaka po profitu izgleda ovako:

 1. Erste banka – 12,3 miliona
 2. NLB banka – 10 miliona
 3. Podgorička banka – 8,67 miliona
 4. CKB banka – 4,9 miliona
 5. Hipotekarna banka – 4,86 miliona
 6. Adiko banka – 3,4 miliona
 7. Universal Capital Banka – 3,24 miliona
 8. Lovćen banka – 1,9 miliona
 9. Prva banka – 1,2 miliona
 10. Komercijalna banka – milion eura
 11. Zirat banka – 294 hiljade eura
 12. Zapad banka – 244 hiljade

Najveći profit ostvarila je Erste banka 12,3 miliona evra, što je dva miliona više nego na kraju 2018. Neto prihodi od kamata su iznosili 23,4 miliona a prihodi od naknada i provizija 3,59 miliona.

Na drugom mestu je NLB sa 10 miliona evra, što je isti rezultat kao godinu ranije.  Neto prihodi od kamata banke iznosili 20,6 miliona a prihodi od naknada i provizija 4,2 miliona evra.

Na trećoj poziciji je Podgorička banka sa profitom od 8,67 miliona evra što je dva miliona lošije od 2018. Prihodi Podgoričke od od kamata iznosili su 22,65 miliona evra dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 2,21 miliona evra.

Profit CKB, koja je kupila Podgoričku banku, lani je bila 4,9 miliona ili 1,1 milion lošija nego godinu ranije. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 26 miliona evra dok su neto prihodi od naknada i provizija iznosili 8,32 miliona eura.

Potom dolazi Hipotekama banka sa dobitkom od 4,86 miliona, što je oko 600 hiljada evra više nego godinu ranije. Od toga su neto prihodi banke od kamata iznosili 16,65 miliona a prihodi od naknada i provizija 6,21 miliona evra.

Adiko banka je u dobitku 3,4 miliona ili milion više nego godinu ranije. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 10,84 miliona a prihodi od naknada i provizija 1,49 miliona evra.

Univerzal kapital banka je ostvarila profit od 3,24 miliona ili 2,2 miliona više nego godinu ranije. Prihodi od kamata su iznosili 3,40 dok su prihodi od naknada i i provizija iznosili 4,5 miliona.

Lovćen banka ostvarila 1,9 miliona evra dobiti. Neto prihodi Lovćen banke od kamata su iznosili 7,72 miliona dok su prihodi od naknada i provizija iznosili 274 hiljade evra.

Prva banka je ostvarila 1,2 miliona, što je skoro milion evra bolje nego godinu ranije. Neto prihodi banke od kamata su iznosili 9,15  miliona evra a prihodi od naknada i provizija 2,43 miliona.

Dobit Komercijalne banke je milion evra, što je na nivou onog godinu ranije. Neto prihodi od kamata banke su iznosili 4,7 miliona evra a prihodi od naknada i provizija 952 hiljade evra.

Zirat banka je u plusu 294 hiljade evra, što je dobar rezultat u odnosu na godinu ranije kada su bili u minusu 648 hiljada. Prihodi od kamata iznose 2,51 miliona evra dok su prihodi od naknada i provizija 401 hiljadu evra.

Najmanji profit je Zapad banke 244 hiljade što je 1,25 lošije nego godinu ranije. Prihodi banke od kamata iznosili 2,67 miliona evra a prihodi od naknada i provizija 798 hiljada evra.

U minusu je bila samo Nova banka. Gubitak Nove banke iznosio je  -1,45 miliona evra. Neto prihodi od kamata iznose 744 hiljade evra a prihodi od naknada i provizija -81 hiljadu evra.

Tags
Back to top button