UNIQA na negativnom radaru S&P-a zbog akvizicija i internog restrukturiranja – Bankar.rs
OSIGURANJESVE VESTI

UNIQA na negativnom radaru S&P-a zbog akvizicija i internog restrukturiranja

S&P Global Ratings revidirao je status rejtinga UNIQA Insurance Group kao rezultat planiranog internog restrukturiranja i potencijalnog pomaka u profilu finansijskog rizika UNIQA, kao rezultat kupovine podružnica AXA CEE.

S&P je posmatranje rejtinga UNIQA Insurance Group postavio na negativan nivo zbog razvoja na “A-” dugoročnoj oceni kreditne i finansijske snage izdavača. Agencija je takođe revidirala na negativno posmatranje “BBB” rejting za mlađi podređeni dug grupe.

“Revizija sledi najavu UNIQA-e da su dalja testiranja potencijalnog spajanja između subjekata grupe dovela do revizije ranije najavljenih kompanijinih planova. Prema novom predlogu, UNIQA Insurance Group nastavio bi biti holding kompanija u grupi, dok bi UNIQA Austrija ostala glavna operativna kompanija u grupi i spojila se s UNIQA International”, podsetio je S&P Global Ratings.

Izmenjeni plan spajanja nagnao je S&P da veruje da će UNIQA Insurance Group (UIG), uprkos tome što nastavlja delovati kao holding grupa, postepeno postati neoperativna. S&P objašnjava da UIG više neće preduzimati aktivnosti reosiguranja i da će UIG vratiti licencu za osiguranje i može delovati samo kao finansijski holding.

“Negativne implikacije kreditnog posmatranja ukazuju na to da bismo mogli smanjiti vrednost UIG-a ako kompanija dobije sva potrebna regulatorna odobrenja svog revidiranog plana spajanja i nastavi prelaz u izmenjenu strukturu. Očekujemo da će se status posmatranja rešiti nakon što primimo potvrdu da su deoničari odobrili novopredstavljenu strukturu”, dalje je objasnio S&P.

Negativno označavanje S&P-ovog kreditnog posmatranja odražava i trenutno negativno kreditno posmatranje koje agencija za ocenjivanje ima na glavnim operativnim subjektima UNIQA-e nakon najave o kupovini operacija AXA-e u centralnoj i istočnoj Evropi.

“Priznajemo trajnu neizvesnost u vezi sa potencijalno materijalno štetnim i trajnim uticajem na profil finansijskog rizika UNIQA u vezi sa planovima grupe za preuzimanje operacija AXA CEE. (…) i nastavićemo da pratimo kretanja u vezi s UNIQA-inim izgledima za kapital, zaradu i strukturu finansiranja, osim ako detalji već nisu materijalizovani”, dodao je S&P.

Izvor: Indikator.ba

Tags
Back to top button