NBS: U 2019. godini u 18 slučajeva izrečena novčana kazna protiv banaka zbog kršenja zakona – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKENBSSLIDERSVE VESTI

NBS: U 2019. godini u 18 slučajeva izrečena novčana kazna protiv banaka zbog kršenja zakona

Narodna banka Srbije ukazala je danas da spisak banaka za koje je utvrđeno da nisu postupale u skladu sa pojedinim odredbama zakona kojima se uređuje oblast finansijskih usluga, označava banke za koje je utvrđeno da su postupale suprotno pojedinim odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Zakona o platnim uslugama.

U postupcima po pritužbama, NBS je rešenjem nalagala otklanjanje konkretne nepravilnosti u odnosu na korisnika koji je podneo pritužbu i kada je to propisano zakonom izricala novčanu kaznu.

Kazna je propisana u rasponu od 80.000 do 1.000.000, za nepravilnosti u vezi sa primenom Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, odnosno do 50.000 do 800.000 dinara, za nepravilnosti u vezi sa primenom Zakona o platnim uslugama.

U 2019. godini u postupku po pritužbama doneto je 20 rešenja, od toga je u 18 slučajeva izrečena i novčana kazna. Doneto je i jedno rešenje kojim su utvrđene nepravične ugovorne odredbe, navodi se u saopštenju NBS.

U slučaju dve banke izrečene su novčane kazne iz Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga za postupanje suprotno Odluci o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga.

U NBS ukazuju da se rezultati rada u ovoj oblasti ne mogu detaljnije preneti javnosti zbog poverljivosti koja je ustanovljena zakonom, iako je veliki broj korisnika koji nisu ni podnosili pritužbe imao konkretnu (materijalnu) korist kao posledicu aktivnosti centralne banke u ovoj oblasti.

U saopštenju se ističe da je broj osnovanih pritužbi 280 u odnosu na 1.577 okončanih postupaka – kod društava za osiguranje 9,6 odsto, a kod banaka 26,6 odsto osnovanih (bankarske usluge su detaljnije regulisane i različita je priroda spornog odnosa).

U postupku posredovanja, od ukupnog broja okončanih postupaka – 60, u 19 postupaka zaključen je sporazum između osiguravajućeg društva i korisnika, dok je u slučaju banaka zaključeno 4 sporazuma. Prosečna vrednost sporazuma je oko 337 hiljada dinara.

Tags
Back to top button