NBS: Premija rizika Srbije se smanjuje – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Premija rizika Srbije se smanjuje

Premija rizika Srbije se smanjuje u kontinuitetu od kraja 2012. godine, navodi se u analizi NBS koja je danas objavljena u okviru mesečnog izveštaja o inflaciji centralne banke.

Za ocenu premije rizika za zemlje u usponu, poput Srbije, najčešće se koristi pokazatelj EMBI (Emerging Markets Bond Index). Podaci o EMBI, na bazi evroobveznica u dolarima, koje prati i objavljuje J.P. Morgan za Srbiju dostupni su od aprila 2005. godine, ističe se u analizi.

Ako se uporedi kretanje ovog indeksa, sa globalnim EMBI i EMBI Europe, može se zaključiti da se premija rizika Srbije do početka 2014. godine uglavnom kretala iznad prosečne premije rizika za sve zemlje u usponu i evropske zemlje u usponu, a da se od 2014. godine nalazi ispod njih.

Takođe, može se videti da premija rizika Srbije do 2014. godine gotovo u potpunosti prati kretanje globalne i evropske premije rizika (koeficijent korelacije bio je 95 odsto), a da od tada veza između domaće i globalne premije rizika više nije tako jaka (koeficijent korelacije manji od 50 odsto), navodi se u analizi NBS.

Pri tome, kada je globalna premija rizika porasla u periodu svetske ekonomske krize (2008-2009) i krize javnog duga u zoni evra (2011-2012), premija rizika za Srbiju rasla je i više od proseka za zemlje u usponu, što je ukazivalo na manju spremnost investitora za ulaganja u Srbiju.

Premija rizika za Srbiju se gotovo u kontinuitetu snižava u periodu od kraja 2012. godine, tako da je na kraju 2019. godine ona bila snižena za 372 poena (sa 391 na 19 poena), što predstavlja i najveće sniženje među zemljama regiona, ističe se u analizi.

Premija rizika Srbije na kraju 2019. godine bila je za 258 poena niža od kompozitnog globalnog indeksa EMBI Global, što govori da je sada ulaganje u Srbiju, prema oceni investitora, znatno manje rizično u odnosu na prosek zemalja u usponu.

U istom periodu, globalna premija rizika zemalja u usponu, i evropskih zemalja u usponu nalazi se na nešto višem nivou nego 2012. godine, što ukazuje na to da su smanjenju premije rizika Srbije u najvećoj meri doprineli domaći faktori, pre svega ostvarena makroekonomska stabilnost i smanjena interna i eksterna neravnoteža, ističe se u analizi NBS.

Tags
Back to top button