Komercijalna banka a.d. Banja Luka donela odluku o isplati bonusa – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Komercijalna banka a.d. Banja Luka donela odluku o isplati bonusa

Komercijalna banka a.d. Banjaluka isplatiće bonuse za 2016., 2017. i 2018. godinu, odlučila je Skupština akcionara banke koja je održana 4. februara 2020. godine.

Odlukama Skupštine Banke o raspodeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini isplaćuje se varijabilni deo naknade (bonus) u ukupnom bruto iznosu od 60.694,85 KM na teret neraspoređene dobiti Banke, prenosi Indikator.

U poslovnoj 2017. godini odlučeno je da varijabilni deo naknade (bonus) bude isplaćen u bruto iznosu od 158.750,01 KM, a u 2018. godini u bruto iznosu 212.889,11 KM.

Isplata će se izvršiti u skladu sa članom 38. Zakona o bankama Republike Srpske i u skladu sa dinamikom isplata nagrada zaposlenima Grupe Komercijalna Banka AD Beograd, odlučeno je na Skupštini.

Banka je zadržala pravo da javno ne objavi kolike će iznose bonusa primiti njeni rukovodioci pojedinačno.

Tags
Back to top button