EBA: Stres test će manje koštati EU banke, delom će ga same sprovoditi – Bankar.rs
BANKEEVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

EBA: Stres test će manje koštati EU banke, delom će ga same sprovoditi

Stresno testiranje banaka u Evropskoj uniji radi provere njihove sposobnosti da izdrže tržišne šokove bez pomoći poreskih obveznika trebalo bi da iziskuje manje troškove, predložio je regulator za bankarstvo EU.

Evropsko bankarsko telo (EBA) predložilo je novi okvir koji će omogućiti bankama objavljivanje vlastitih rezultata testova otpornosti na stres zajedno sa rezultatima EBA-e. Sada je objavljen samo jedan niz rezultata, prenosi Indikator.ba.

“Okvir koji danas predlažemo ima za cilj da testiranje otpornosti na stres za celu EU učini informativnijim, fleksibilnijim i isplativijim”, izjavio je u saopštenju predsedavajući EBA-e, Hoze Manuel Kampa.

Testiranje stresa postalo je redovna vežba u Sjedinjenim Državama i Evropi nakon globalne finansijske krize pre deceniju kada su poreski obveznici morali spašavati zajmodavce sa nedovoljnom kapitalizacijom.

EU je 2011. godine sprovela svoj prvi panevropski test kako bi utvrdila koliko dobro banke mogu izdržati šokove. Ishod testova vršio je pritisak na banke da brzo prikupe kapital, tamo gde je to potrebno.

No, sa bankama koje su sada generalno dobro kapitalizovane, test je postao rjeđi – svake dve godine umesto godišnje – a supervizori ga koriste kako bi osim osnovnog kapitala pogledali specifične rizike poput slabe profitabilnosti.

EBA je saopštila da je vreme za svukupnu ocenu, a u dokumentu za raspravu za javno konsultovanje predložila je dva dela za isti test. U početku bi EBA testirala potrebu za dodatnim kapitalom u određenim bankama. Drugi bi sprovele same banke.

Obe bi koristili iste scenarije stresa kao osnovu za test, sa dva skupa rezultata, jednog od supervizora, a drugog od banaka.

Metodologija iz zakona o bankama danas bi bila manje propisivačka i dala bi bankama više diskrecije u izračunavanju njihovih projekcija, rekla je EBA.

Tags
Back to top button