Stečajna uprava Atlas banke prodaje imovinu vrednu 850 000 evra – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Stečajna uprava Atlas banke prodaje imovinu vrednu 850 000 evra

Stečajna uprava Atlas banke u stečaju objavila je javni poziv za učešće na nadmetanju za prodaju nepokretnosti u Baru, Nikšiću i Pljevljima, čija je ukupna vrednost 847,31 hiljada evra.

U Baru se prodaje poslovni prostor u vanprivredi površine 171 metar kvadratni, po početnoj ceni od 175,85 hiljada evra, a u Nikšiću poslovni prostor u privredi površine 158 kvadrata po početnoj ceni od 167,45 hiljada evra.

U Pljevljima se prodaje poslovna zgrada u privredi površine u osnovi 245 kvadrata sa zemljištem površine 56 kvadrata. Početna cena te nepokretnosti iznosi 504 hiljade evra.

Prodaja nepokretnosti obaviće se javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Atlas banke, 19. februara. Pravo učešća imaju domaća i strana preduzeća i pojedinci koji do 18. februara uplate depozit za učešće u vrednosti od deset odsto od početne cene za predmetnu nepokretnost.

Građani zainteresovani da učestvuju u nadmetanju treba da dostave ime i prezime, adresu stanovanja, matični i broj lične karte, a preduzeća naziv i sedište, registarski broj, originalni izvod iz registra ili overenu fotokopiju ne stariju od 15 dana, overenu prijavu, kao i ovlašćenje za zastupanje ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika.

Postupak nadmetanja završava se, kako je objašnjeno, ukoliko niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cenu od do tad ponuđene najveće. U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cenu.

Uslovi za održavanje javnog nadmetanja smatraće se ispunjenim ukoliko u naznačeno vreme pristupi makar jedan učesnik, koji ponudi iznos početne cene za predmetne nepokretnosti. Učesnik koji ponudi najveću cenu proglašava se kupcem.

Kupac je dužan da u roku od 15 dana zaključi sa stečajnim upravnikom Atlas banke ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti.

Ukoliko kupac u navedenom roku ne zaključi ugovor o kupoprodaji ili ne isplati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da ugovor zaključi sa ponuđačem koji je ponudio drugu najveću cenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje u javnom nadmetanju. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima najkasnije sedam dana od javnog nadmetanja.

Depozit izabranog ponuđača će se uračunati u kupoprodajnu cenu.

Tags
Back to top button